Prawo, polityka

Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) rozpoczęło badanie, mające na celu monitorowanie skutków ekonomicznych wprowadzenia od 1 stycznia 2015 r. norm obniżonej do 0,1 proc. siarki w paliwach okrętowych na obszarze SECA.

Zobowiązują do tego przepisy Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz dyrektywa UE z 2012 r. Obecnie używa się na tych akwenach paliwa z dopuszczalnym poziomem 1 proc. siarki.

W sprawie zagrożeń, jakie niosą nowe przepisy dla funkcjonowania całego łańcucha dostaw (także lądowego), zostały już opublikowane liczne raporty, ale do tej pory opierały się one głównie na prognozach.  

"W miarę, jak zbliżamy się do wejścia w życie przepisów staje się niezbędne, aby przejść do analiz opartych na faktach i starać się ocenić to, co się dzieje na rynku" - powiedział Patrick Verhoeven, sekretarz generalny ECSA.

Dane będą zbierane metodą ankietową wśród armatorów statków działających w europejskiej części regionu SECA (Morze Północne, Morze Bałtyckie i Kanał la Manche). Uzgodniono już też, że utworzona zostanie wspólna platforma do wymiany informacji, w tym na temat najlepszych praktyk.

"Zdecydowanie zalecamy operatorom statków wzięcie udziału w ankiecie, bo jest to warunkiem uzyskania dokładnego obraz sytuacji, przed i po wejściu w życie nowych norm" - dodał Verhoeven.

Przekazywane do ECSA odpowiedzi będą traktowane jako poufne. Wyniki zostaną przedstawione wyłącznie w formie zbiorczej. Mają one też być źródłem informacji dla Komisji Europejskiej.

Istnieje kilka rozwiązań spełniania nowych norm zawartości siarki na obszarze SECA. W zależności od stosowanego rozwiązania, linie żeglugowe mogą się różnić poziomem dodatkowych kosztów.

Niestety, nie ma dostatecznej przejrzystości, jak w konsekwencji będą się kształtować nowe stawki przewozów, na co wskazują np. spedytorzy. Z przedstawionych przez niektóre linie kontenerowe wyliczeń wynika, że dopłaty do przewozu 1 kontenera wahają się od 15 dolarów za TEU (kontener 20-stopowy), do ponad 165 dolarów.

Informacje o wstępnych dopłatach do przewozu ciężarówek lub naczep ciężarowych podali dotychczas niektórzy armatorzy promów. Np. z Dover do Calais oraz Tilbury - Zeebrugge wzrosną one po 13,5 funtów od jednostki, a z Teesport do Rotterdamu - o 35 GBP/jednostkę (ciężarówkę lub naczepę).  

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter