Prawo, polityka

8 lipca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła "Raport z realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 roku". Dokument prezentuje działania rządu na rzecz realizacji polityki morskiej państwa oraz zintegrowanej polityki morskiej UE. Opisuje także najważniejsze wydarzenia z tym związane w 2013 r.

Raport przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej RP został opracowany na podstawie informacji przekazanych przez resorty, instytucje współpracujące oraz inne podmioty biorące udział w pracach zespołu, a także z wykorzystaniem materiałów własnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Zespół koordynuje wszystkie sprawy z zakresu polskiej polityki morskiej. Do jego zadań należy także monitorowanie realizacji polskiej polityki morskiej, przygotowywanie i opiniowanie projektów stanowisk Rady Ministrów, opracowywanie rocznych raportów oraz innych dokumentów na potrzeby Rady Ministrów, a także instytucji UE.

Raport z realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 roku znajduje się na stronie ministerstwa.

mir.gov.pl

+3 czy to nie za szumna nazwa?
To nasze państwo ma jakąś politykę morską???? Przeciez dla naszych decydentów, morze to tylko plaża na Helu i ..... nic więcej.
30 lipiec 2014 : 09:17 grzegorzp Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+3 To my mamy polityke morska?
Nie wierze.
30 lipiec 2014 : 15:13 ss Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1