Prawo, polityka

– Podjęte będą działania zmierzające do wsparcia finansowego podmiotów objętych dyrektywą siarkową – informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Jednak na zliberalizowanie przepisów nie ma szans.

1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie unijne przepisy, określane mianem „dyrektywy siarkowej”., zgodnie z którymi armatorzy będą musieli ograniczyć zawartość siarki z obecnego 1 proc. do 0,1 proc. w paliwach stosowanych na jednostkach kursujących m.in. po Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym i Kanale La Manche (co ciekawe, nie będą one wprowadzone na innych akwenach, np. na Morzu Śródziemnym czy Adriatyku – środowiska biznesowe skupione wokół polskich portów zwracają uwagę na nierówność szans). Krzysztof Gromadowski, dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Public Relations w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia, powiedział w rozmowie z portalem rynekinfrastruktury.pl, że wejście w życie dyrektywy siarkowej może dla polskich portów oznaczać, w skrajnych wypadkach, utratę niektórych linii żeglugowych (co może nastąpić w przypadku przejścia operatorów do innych portów lub ich rezygnacji z transportu morskiego), może także pojawić się presja ze strony armatorów na obniżanie opłat portowych, co z kolei prowadziłoby do zatrzymania modernizacji infrastruktury.

Temat dyrektywy siarkowej był obecny m.in. podczas niedawnej kampanii do Parlamentu Europejskiego. Zwłaszcza kandydaci opozycji, z okręgów, które obejmowały woj. pomorskie czy zachodniopomorskie, sygnalizowali, że rząd powinien dążyć bądź do liberalizacji przepisów o dyrektywie siarkowej, bądź do wsparcia podmiotów, które na wprowadzeniu nowych przepisów mogą stracić.

W zakresie opóźnienia bądź zliberalizowania przepisów, rząd rozwiewa wątpliwości: nie ma na to szans. "Dyrektywa siarkowa nie daje możliwości stosowania okresów przejściowych. Na wszystkich obszarach objętych nowymi przepisami od 1 stycznia 2015 r. armatorzy będą zobowiązani do stosowania paliw lub metod redukcji emisji wymaganych dyrektywą" – czytamy w komunikacie przesłanym do naszej redakcji przez biuro prasowe MIR.

Inaczej sprawa ma się natomiast z ewentualnym wsparciem finansowym dla podmiotów, które muszą się dostosować do wymogów dyrektywy siarkowej. MIR zwraca uwagę, że w ramach powołanego Europejskiego Forum Zrównoważonej Żeglugi (ESSF) prowadzone są obecnie dyskusje na temat wsparcia podmiotów, na które będzie miała wpływ dyrektywa. Rozważane są możliwości korzystania z dostępnych funduszy europejskich na lata 2014-2020 takich jak nowy mechanizm Łącząc Europę (CEF – specjalny program pomocowy Komisji Europejskiej, dedykowanym wsparciu przedsięwzięć infrastrukturalnych o zasięgu ponadkrajowym) czy w ramach Funduszu Spójności.

1 1 1 1

Źródło: