Prawo, polityka

Elżbieta Bieńkowska, minister infrastruktury i rozwoju, spotkała się w Gdańsku z Aną Maríą Julián Pastor, hiszpańską minister ds. rozwoju. Rozmowy dotyczyły kluczowych elementów współpracy bilateralnej w zakresie rozwoju transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego.

Szczególna uwaga została poświęcona wdrażaniu nowoczesnych technologii i Inteligentnych Systemów Transportowych, które stanowią ważne narzędzie wspomagające realizację Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku.

„Systemy te mają poprawić jakość płynności ruchu, bezpieczeństwa i lepszego wykorzystania infrastruktury” – wyjaśnia w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Współpraca polsko-hiszpańska będzie się również dalej rozwijać w sektorze kolejowym, zarówno w zakresie stosowania systemów zarządzania ruchem kolejowym, w których Hiszpania należy do europejskich liderów, jak i rozwoju sieci kolei dużych prędkości.

Podczas X Polsko-Hiszpańskich Konsultacji Międzyrządowych w Gdańsku omówiono też plany rozbudowy i modernizacji polskiej infrastruktury drogowej i kolejowej w kontekście możliwości finansowych, jakie stwarza dostęp do funduszy unijnych oraz formuła partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

1 1 1 1

Źródło: