Prawo, polityka

W sali konferencyjnej Inkubatora Technologicznego w Słupsku obchodzono 60-lecie Urzędu Morskiego w Słupsku.

Na uroczystości pojawiła się między innymi Elżbieta Bieńkowska, wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju. Byli również senatorowie i posłowie z Pomorza oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Jednym z ważniejszych elementów uroczystości były nagrody i odznaczenia dla pracowników Urzędu Morskiego w Słupsku.

Formalnie powołanie Koszalińskiego Urzędu Morskiego nastąpiło w maju 1951 roku, ale przez trzy lata rozporządzenia, ówczesnego ministra żeglugi, nie wprowadzono w życie. Urząd powstał dopiero w 1954 roku. W roku 1975 po wprowadzeniu nowego podziału terytorialnego zmieniono również nazwę z Koszalińskiego Urzędu Morskiego na Urząd Morski w Słupsku.

Terytorialny zasięg kompetencji Urzędu Morskiego w Słupsku obejmuje odcinek wybrzeża morskiego w granicach powiatów: lęborskiego, słupskiego, sławieńskiego, koszalińskiego i kołobrzeskiego oraz akweny morza terytorialnego i polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego w granicach południków wyznaczających powyższy odcinek wybrzeża.
Głównym zadaniem urzędu morskiego jest załatwianie spraw z zakresu administracji rządowej związanych z korzystaniem z morza, w zakresie uregulowanym ustawami i umowami międzynarodowymi. Sprawy te obejmują przede wszystkim: nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i porządkiem portowo-żeglugowym wraz z zapewnieniem żeglowności dróg morskich i portów, nadzór nad ochroną środowiska morskiego, a także ochronę brzegu morskiego wykonywaną poprzez budowę, utrzymanie i ochronę umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych na brzegu morskim, oznakowanie nawigacyjne na drogach morskich, redach, kotwicowiskach, w portach i przystaniach morskich.

Obecnie w Urzędzie Morskim w Słupsku pracuje około 300 osób. Najważniejszymi inwestycjami planowanym na najbliższe lata jest modernizacja wejść do portów w Ustce i Darłowie oraz ochrona brzegów morskich w rejonie mierzei jezior Bukowo i Jamno.

Hubert Bierndgarski

fot. H. Bierndgarski

1 1 1 1