Prawo, polityka

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich było głównym tematem rozmów podczas polsko-szwedzkich konsultacji, które odbyły się 12 i 13 maja 2014 r. w Warszawie.

W trakcie spotkania, przedstawiciele Szwedzkiej Agencji ds. Morskich i Gospodarki Wodnej, Urzędu Morskiego w Gdyni, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz przedstawiciele resortu, wymienili informacje o zrealizowanych oraz prowadzonych działaniach w celu opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Rozmowy dotyczyły również zakresu danych niezbędnych w procesie planowania przestrzennego, możliwości ich wymiany i udostępniania oraz konieczności opracowania procedur i zasad uzgodnień transgranicznych.

Ponadto poruszono także kwestię zacieśnienia współpracy Polski i Szwecji w zakresie inicjatywy „Blue Growth”, która stanowi element Zintegrowanej Polityki Morskiej, łączący sprawy morskie z realizacją Strategii UE Europa 2020. W szczególności zwrócono uwagę na potrzebę wykorzystania środków przeznaczonych na wsparcie działań w ramach "Blue Growth" w instrumentach finansowych UE, m.in. w Programie Horyzont 2020 oraz Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim. Obie strony zadeklarowały chęć zacieśnienia takiej współpracy.

Kolejne polsko-szwedzkie, robocze spotkanie zostało zaplanowane na luty 2015 roku, kiedy obydwa państwa będą dysponowały gotowymi dokumentami w zakresie studiów uwarunkowań do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.

MIiR

1 1 1 1

Newsletter