Prawo, polityka

– Mamy powody do zadowolenia: Strategia Rozwoju Polski Zachodniej stała się strategią rządową, przyjętą przez Radę Ministrów na posiedzeniu 30 kwietnia – mówi marszałek Elżbieta Polak. To oznacza, że rząd polski bierze współodpowiedzialność za realizację celów tej strategii, czyli także ośmiu kluczowych projektów inwestycyjnych dla Polski Zachodniej.

Strategia została przyjęta w ostatnim dniu kwietnia po prawie czterech latach prac. Powstała we współpracy pięciu marszałków Zachodniej Polski (zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego) oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Najważniejsze projekty

W toku prac marszałkowie uzgodnili listę ośmiu projektów kluczowych, których realizacja ma podnieść konkurencyjność makroregionu Polski Zachodniej. Jednym z nich jest Odrzańska Droga Wodna, a dokładnie modernizacja docelowo do IV klasy żeglowności na całej długości rzeki. W pierwszej kolejności przywrócona ma zostać minimum III klasa żeglowności dla potrzeb transportu, ochrony przeciwpowodziowej i turystyki wodnej.

Kolejny projekt to modernizacja linii kolejowych w ciągu CETC-Route65. Inwestycja ta zakłada modernizację linii kolejowej C-E 59 („Odrzanka”) relacji Szczecin – Kostrzyn – Zielona Góra – Wrocław – Międzylesie, w tym przywrócenie dopuszczalnej prędkości technicznej minimum 120 km/h. Druga część projektu to modernizacja linii kolejowej E59 relacji Świnoujście (z odgałęzieniem na Szczecin) – Poznań – Wrocław i E30 Wrocław – Opole – Kędzierzyn Koźle, w tym perspektywiczne wprowadzenie dopuszczalnej prędkości technicznej 160-200 km/h.

W ramach projektów drogowych, w strategii znalazło się dokończenie budowy drogi S3 w ciągu CETC-Route65, w tym znajduje się budowa drugiej jezdni obwodnic Gorzowa Wielkopolskiego i Międzyrzecza, budowa odcinka Sulechów – Nowa Sól, Nowa Sól – Legnica, rozpoczęcie budowy odcinka Legnica – Lubawka oraz dokończenie budowy fragmentu Szczecin – Świnoujście.

Kolejne projekty drogowe to dokończenie budowy drogi S5 Wrocław – Poznań – Bydgoszcz oraz budowa drogi ekspresowej S11, w tym przebudowa drogi krajowej nr 11 Kołobrzeg – Tarnowskie Góry do parametrów drogi ekspresowej.

Z obszaru energetyki wśród projektów znalazły się sieci energetyczne Polski Zachodniej. Mowa tu o budowie między innymi linii przesyłowych 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice – Wrocław – Świebodzice, Eisenhuettenstadt – Gubin – Zielona Góra – Polkowice, Baczyna – Polkowice, Baczyna – Krajnik, Piła Krzewina – Żydowo Kierzkowo.

Unijne wsparcie na projekty

Projekty ze strategii mają być sfinansowane z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014 - 2020, zwłaszcza z programów operacyjnych, jak POIiŚ, PO Innowacyjna Gospodarka i PO Cyfrowa Polska. – Projekty wynikające ze strategii ponadregionalnych mają być preferowane w krajowych programach operacyjnych – mówi Maciej Nowicki, pełnomocnik zarządu województwa lubuskiego ds. Polityki Spójności.

 

 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter