Prawo, polityka

Polski Rejestr Statków S.A. widząc zmieniające się warunki rynkowe i chcąc wykorzystać dobrą koniunkturę w branży offshore, angażuje własny potencjał techniczny oraz intelektualny, aby umacniać swoją obecność w tym segmencie.

W ostatnich miesiącach, dzięki zaangażowaniu Oddziału PRS w Dubaju, tonaż Polskiego Rejestru Statków powiększył się o kolejne platformy wydobywcze operujące w rejonie Zatoki Perskiej, jednostki pomocnicze obsługujące platformy, a także gazowiec LPG.

PRS sprawuje nadzory nad obiektami offshore od końca lat 70. Pierwszym obiektem była samopodnośna platforma wiertnicza PETROBALTIC. Poszerzając stopniowo zakres objętych nadzorem urządzeń i systemów, obecnie PRS prowadzi nadzór nad znaczną częścią infrastruktury związanej z wydobyciem ropy i gazu spod dna morza obejmującą m.in. platformy, rurociągi podwodne, boje przeładunkowe oraz jednostki pomocnicze obsługujące platformy. Nadzorem objęte są także systemy do nurkowań saturowanych wykorzystywanych w pracach przy obsłudze urządzeń podwodnych.

W oparciu o zebrane doświadczenia, Polski Rejestr Statków prowadzi aktywne działania w sferze rozwoju techniki podwodnej, angażując się w projekty budowy nowych obiektów podwodnych oraz niezbędnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji, ludzi i ochronę środowiska morskiego.

PRS prowadzi nadzory w oparciu o własne przepisy techniczne, wymagania prawa lokalnego oraz standardy międzynarodowe.

Zbiór Przepisów PRS dostępny jest tutaj.

Przepisy PRS są stale aktualizowane, tak aby odpowiadały zmieniającym się wymaganiom rynku. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania przepisów dla obiektów offshore stale posadowionych na dnie. Przepisy te ukażą się wkrótce.

Z uwagi na rozszerzający się w Polsce rynek usług dla sektora offshore, Polski Rejestr Statków wraz z innymi podmiotami został członkiem założycielem Polskiego Forum Przemysłu Offshore, którego podstawowym celem działania jest stworzenie jak najlepszych warunków dla trwałego wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora przemysłu offshore, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych zwłaszcza w kontekście produkcji i eksploatacji urządzeń do konwersji energii morza. 

PRS

0 Powodzenia
Może PRS-wi uda się przetrwać na rynku. Zmiana zarządu to na pewno krok ku lepszemu, oby za tym poszła również zmiana pozycji.
21 kwiecień 2014 : 21:01 Witominianin Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter