Prawo, polityka

- Będziemy kontynuować kooperację z państwami bałtyckimi w dziedzinie transportu. Chcemy wspólnie realizować projekty infrastrukturalne na międzynarodowych szlakach drogowych i kolejowych na osi północ-południe, w szczególności w ramach korytarza kolejowego „Rail Baltica” - mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć podczas spotkania z ministrem gospodarki i komunikacji Estonii Juhanem Partsem.

Współpraca przyczyni się do stworzenia spójnego układu komunikacyjnego zgodnego z parametrami wymaganymi dla Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Dzięki niemu wzrośnie konkurencyjność gospodarcza całego regionu Europy Środkowej.

Oprócz możliwości kooperacji w zakresie transportu, rozmawiano także o zastosowaniu norm emisji tlenków azotu w Obszarach Kontroli Emisji Tlenków Azotu (NECA) dla nowo budowanych statków.

- Polska była wśród państw, które poparły projekt zmiany Załącznika VI Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu Zanieczyszczeniom Morza przez Statki w zakresie opóźnienia wprowadzenia tych norm o 5 lat - powiedziała wiceminister D. Pyć.

Stanowisko Polski wynika z wątpliwości związanych z ryzykiem zaburzenia równowagi konkurencyjnej żeglugi prowadzonej na obszarach różnych mórz oraz z dostępnością i bezpieczeństwem technologii pozwalających na ograniczanie emisji. Do zakończenia dyskusji na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Polska nie będzie podejmować decyzji w zakresie przekazania wniosku do Międzynarodowej Organizacji Morskiej ws. objęcia Morza Bałtyckiego wymogami NECA.

Spotkanie odbyło się 19 marca 2014 r. w Warszawie.

MIiR

 

1 1 1 1

Newsletter