Prawo, polityka

Wzmocnienie współpracy gospodarczej między Polską a RPA - to główny cel wizyty przedstawicieli najważniejszego partnera gospodarczego naszego kraju w Afryce. 

W rozmowach w Warszawie, odbywających się pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska i wiceprezydenta RPA Kgalema Motlanthe, uczestniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Marcin Kubiak. Poprzedziła je wizyta studyjna delegacji południowoafrykańskiej w porcie morskim w Gdyni oraz w porcie morskim w Gdańsku z udziałem wiceminister infrastruktury i rozwoju Doroty Pyć.

Wiceminister M. Kubiak razem z minister transportu RPA Elizabeth Dipuo Peters wziął udział w spotkaniu plenarnym z udziałem premiera Donalda Tuska i wiceprezydenta RPA Kgalema Motlanthe. Wiceszef resortu podjął temat współpracy w dziedzinie gospodarki morskiej, w szczególności w zakresie transportu morskiego i sferze naukowo-badawczej. - Nasze rozmowy pokazały ogromny potencjał we współpracy z południowoafrykańskimi partnerami w tych obszarach. Podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu prac nad umową pomiędzy naszymi krajami o transporcie morskim - poinformował wiceminister M. Kubiak.

Jej celem będzie rozwój współpracy w dziedzinie żeglugi morskiej, ochrony środowiska morskiego, a także szkolnictwa morskiego w oparciu o zasadę wolności żeglugi, niedyskryminacji i wolnej konkurencji. Ponadto, umowa ma zawierać postanowienia wzajemnego uznawania dokumentów tożsamości członków załóg i dokumentów statków, a także zasady wzajemnej pomocy w razie wypadków morskich.

Podczas wizyty studyjnej w Gdańsku, wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć rozmawiała z minister transportu RPA o możliwościach współpracy w transporcie morskim i w obszarze naukowo-badawczym. Strona południowoafrykańska jest zainteresowana kooperacją z Polską w zakresie budowy statków i jachtów, rozbudowy infrastruktury portowej, a także szkoleniem specjalistów w tych dziedzinach. Polskie morskie jednostki edukacyjne, w tym Akademia Morska w Szczecinie, Szkoła Morska w Gdyni oraz Instytut Morski w Gdańsku, są otwarte na współpracę z uczelniami i instytucjami w RPA.

Przedstawiciele delegacji najbogatszego i najlepiej rozwiniętego państwa Afryki zapoznali się z potencjałem rozwojowym polskich portów morskich. - Polskie porty i polscy armatorzy mają znakomite zaplecze do rozwoju współpracy z partnerem południowoafrykańskim - mówiła wiceminister D. Pyć.

Rozmowy dotyczyły również możliwości kooperacji między organami administracji morskiej obydwu państw. - Współpraca ta może obejmować zarówno staże w Urzędzie Morskim w Gdyni, jak i wymianę doświadczeń w zakresie dobrej praktyki morskiej - mówiła wiceminister D. Pyć.

Ponadto zwróciła ona uwagę, że szkolnictwo morskie jest istotnym elementem wsparcia sektora gospodarki morskiej. - Edukacja i badania naukowe stanowią fundamenty nowoczesnej gospodarki morskiej, kultury bezpieczeństwa morskiego i zrównoważonego transportu morskiego oraz ochrony środowiska i zapobiegania wypadkom morskim - dodała wiceminister.

W spotkaniach uczestniczyli reprezentanci władz samorządowych województwa pomorskiego, Zarządu Portu Gdańsk i Gdynia, przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, a także przedstawiciele administracji morskiej oraz instytucji naukowych.

Wizyta delegacji wiceprezydenta RPA w Polsce odbyła się 13-14 marca 2014 r. Jej przyjazd jest rewizytą po oficjalnej wizycie premiera Donalda Tuska w RPA w październiku 2013 roku. Ma przyczynić się do realizacji podjętych w zeszłym roku planów współpracy.

MIiR

 

 

1 1 1 1

Newsletter