Prawo, polityka

Europejska Komisja otworzyła formalne postępowanie antymonopolowe przeciwko kilku armatorom kontenerowców, czy nie tworzyli zmowy cenowej, co jest naruszeniem przepisów antymonopolowych UE.

Od 2009 roku przedsiębiorstwa te regularnie publikowały ogłoszenia na swoich stronach internetowych i w prasie specjalistycznej, z których wynikała intencja wzrostu cen, informuje KE.

Ogłoszenia były zamieszczane kilka razy w roku, z podaniem kwoty wzrostu stawek frachtu i daty ich wejścia w życie, jednak na ogół były podobne u wszystkich tych armatorów. Tymczasem, podkreśla KE, ogłoszenia takie podawane są zazwyczaj kolejno i kilka tygodni przed datą realizacji.

Komisja chce wyjaśnić wątpliwości, czy tego typu praktyka, tj. wysyłanie sygnałów o intencji przyszłych zmian cen, nie była wykorzystywana wzajemnie oraz czy nie szkodziła konkurencji i klientom na rynku przewozów ładunków w kontenerach do i z Europy.

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter