Prawo, polityka

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 poddawany jest konsultacjom społecznym dotyczącym oddziaływania projektów na środowisko. Zawiera 154 projekty inwestycyjne obejmujące transport drogowy, kolejowy morski oraz sektor energetyki. W zakresie transportu morskiego i śródlądowego zaproponowano 13 inwestycji.

Planuje się modernizację toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m, modernizację układu falochronów osłonowych Portu Północnego oraz modernizację toru wodnego, rozbudowę nabrzeży oraz poprawę warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku.

Na liście znalazła się także przebudowa infrastruktury dostępu kolejowego do Portu Gdynia, przebudowa wejścia do portu w Elblągu, poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu oraz poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk.

W stacji Gdańsk Port Północny zaplanowano budowę portu schronienia dla statków znajdujących się w niebezpieczeństwie i zagrażających katastrofą ekologiczną wraz z infrastrukturą falochronu osłonowego oraz zaporą przeciwrozlewową.

Do części związanej z transportem morskim i śródlądowym zapisano modernizację Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych, a także budowę stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle. 

„Obecny stan dróg wodnych, skutkujący ich marginalnym wykorzystaniem w transporcie towarów i osób, stanowi wyzwanie dla interwencji Programu. Rozwój transportu rzecznego, jednej z najtańszych, a jednocześnie najbardziej przyjaznych dla środowiska gałęzi transportu, wymagać będzie realizacji w POIiŚ 2014-2020 działań ukierunkowanych na polepszenie warunków i bezpieczeństwa żeglugi. W wyniku realizacji inwestycji konkurencyjność żeglugi śródlądowej ulegnie poprawie i pozwoli na częściowe przejęcie transportu ładunków przewożonych transportem samochodowym” – czytamy w projekcie programu.

W zakresie portów morskich interwencja POIiŚ będzie ukierunkowana na dostosowanie polskich portów do trendów związanych z międzynarodowym przewozem towarów drogą morską. Należy poprawić stan infrastruktury dostępu do portów i infrastruktury portowej. Modernizacja infrastruktury i poprawa dostępu do portów morskich wpłynie również na polepszenie dostępności przestrzennej najważniejszych miast portowych i całego obszaru Morza Bałtyckiego. Realizacja projektów będzie wpisywać się w priorytety transportowe UE z Białej Księgi Transportowej KE związane z rozwojem innych niż drogowe form przewozu ładunków na większe odległości i bezpieczeństwem transportu morskiego.

 

0 kierunki rozwoju
A dlaczego nie ma stałego połączenia wysp Wolin i Uznam ?tunelem lub zbudowanie drugiej nitki wyjazdowej ze Ś-cia do Sz-na mostem wzdłuż toru wodnego. Jednocześnie otworzyły by się nowe tereny do budowy np stanowisk promowych na lewobrzeżnej stronie tj. ok 2-3 km. nabrzeży do ładunków samochodowych.
Zainteresowanych tematem odsyłam do rzucenia okiem na mapę zalewu sz-kiego.
Jednocześnie , jak już kiedyś donosił PM , Niemcy już myślą obudowie tunelu pod Bałtykiem w osi północ południe , czyli jest to kierunek uprzywilejowany w handlu , i turystyce.
No cóż być może są to tematy trudne do ogarnięcia przez władze , zaczynając od szczebla podstawowego, wojewódzkiego kończąc na centrali, którą podejrzewam o faworyzowanie wschodniego wybrzeża.
A nasze ,krwawo wywalczone ma aż 500 km. I nie kończy się na trójmieście.
04 listopad 2013 : 13:47 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter