Prawo, polityka

W poniedziałek 23 września br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a konsorcjum, którego liderem jest gdańska stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. na budowę niszczyciela min typu „Kormoran 2” dla Marynarki Wojennej RP. Pozostali członkowie konsorcjum to Stocznia Marynarki Wojennej i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Dwa dni później, 25 września, Remontowa Shipbuilding podpisała umowę z Polskim Rejestrem Statków na sprawowanie nadzoru klasyfikacyjnego nad tą budową.

Umowę pomiędzy stocznią Remontowa Shipbuildnig a Polskim Rejestrem Statków podpisali prezesi zarządów: Stoczni – Andrzej Wojtkiewicz oraz PRS – Dariusz Rudziński.

O wyborze PRS jako towarzystwa klasyfikacyjnego zadecydowało kilka czynników. Jednym z nich jest fakt posiadania przez PRS własnych, kompletnych Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych. Są w nich uwzględnione wszelkie mające zastosowanie wymagania: klasyfikacyjne, konwencyjne, standardy, normy i procedury wojskowe oraz cywilne, tak narodowe jak i międzynarodowe, w tym NATO, UE i ONZ

Nie bez znaczenia jest również doświadczenie nabyte w czasie wcześniejszej współpracy PRS z Marynarką Wojenną oraz Stocznią. Stocznia Remontowa Shipbuilding przed laty, jako Stocznia Północna, zbudowała dla polskiej Marynarki wiele jednostek, część z nich pod nadzorem PRS.

Ulokowanie budowy okrętu dla MW RP w stoczni Remontowa Shipbuilding oraz zatrudnienie do nadzoru nad budową narodowego towarzystwa klasyfikacyjnego to przykład działania dobrze służącego rozwojowi polskich instytucji i przedsiębiorstw.

Źródło: www.prs.com.pl

+3 copy and paste...
własnych, kompletnych Przepisy klasyfikacji i budowy
30 wrzesień 2013 : 07:37 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 Eldorado..
Takie kontrakty pompowane z budżetu,to najlepsze co Soyka do tej pory zrobił dla swojego imperium.
Żeby tylko nie skończyło się to takim "sukcesem" jak Gawron,za który co niektórzy powinni już dawno siedzieć w *****.
30 wrzesień 2013 : 08:48 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
+1 tak trzymać
TAK TRZYMAĆ !
30 wrzesień 2013 : 09:01 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
0 RPW i PRS
jak będzie to i to na odbiorach to powodzenia :)
30 wrzesień 2013 : 16:43 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter