Porty, logistyka

Urząd Morski w Szczecinie opublikował aktualne informacje na temat wydarzeń w ramach realizacji projektu "Modernizacja toru wodnego Świnouście-Szczecin do głębokości 12,5m".

Postęp prac

• pogłębiarka CSD Amazone zakończyła pracę,
• pracę rozpoczęła pogłębiarka Scheldt River (KM 41 - 49),
• rurociąg prowadzący do W22 powrócił na swoją pierwotną pozycję, w związku
z czym stracił moc Komunikat nr 5 Kapitana Portu Trzebież (związany z jego
przełożeniem),
• wyspa W22 – trwa refulacja ponad powierzchnię lustra wody,
• wyspa W28 – zakończono obrzeże, rozpoczęto refulację ponad powierzchnię
lustra wody,
• Ostrów Grabowski – zakończono usuwanie górnej zanieczyszczonej
pozostałości po działkach (gruz, drewno, metal), trwają prace czerpalne
(jednostka Wenda),
• trwa testowanie RadioLink na wyspie Dębina,
• trwa usuwanie kabli w rejonie IV Bramy Torowej.

Harmonogram prac

Na bieżąco, w miarę wykonywania sondaży podwodnych, trwają prace związane z oczyszczaniem toru z mniejszych elementów potencjalnie niebezpiecznych. W najbliższych dniach do prac pogłębiarskich na torze zostanie przez wykonawcę skierowana kolejna pogłębiarka, TSHD Vox Amalia, która będzie pracować na KM 25-35.

Od października prace toczą się pomiędzy kilometrem 44-54 (pole Mańków – Inoujście), a pod koniec grudnia będą prowadzone pomiędzy KM 54-62 (Inoujście – stocznia Gryfia). Trwają także prace związane ze zmianą systemu zasilania znaków nawigacyjnych i przekładaniem kabli światłowodowych.

Warunki żeglugi

Prace prowadzone przez pogłębiarkę TSHD Scheldt River nie powodują utrudnień w ruchu statków na Zalewie Szczecińskim. W związku z rozpoczęciem, w najbliższych dniach, pracy pogłębiarki Vox Amalia, na czas trwania prowadzonych przez nią robót rozważane jest wprowadzenie ograniczeń dotyczących statków o długości powyżej 160 m oraz obniżenie parametru długości statków zwolnionych z pilotażu.

Aktualną informację o bieżących pracach wszystkich jednostek wykonawcy na danym kilometrze toru otrzymują codziennie e-mailem m.in. służby kapitanatów portów, dyspozytorzy portu i piloci morscy. Wszyscy użytkownicy akwenu proszeni są jednocześnie o śledzenie zakładki „Bezpieczeństwo morskie – warunki żeglugi” na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, gdzie publikowane są komunikaty kapitanów portów oraz aktualne ostrzeżenia nawigacyjne. W szczególności, należy zwrócić uwagę na Komunikat nr 4 Kapitana Portu Trzebież wraz z mapami, dotyczący zamknięcia określonych akwenów dla rybołówstwa i żeglugi, w związku z toczącymi się pracami pogłębiarskimi.

Neutralizacja bomby lotniczej Tallboy

Bomba została znaleziona podczas prac przygotowawczych przed pogłębianiem toru wodnego - zgłoszenie tego obiektu służby 8. Flotylli Obrony Wybrzeża otrzymały w połowie września ubiegłego roku. Rekonesans, identyfikację i wstępną ocenę znalezionego przedmiotu wykonali specjaliści od podwodnych zadań z Grupy Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców. W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz po analizie zebranego materiału wykryty w wodzie obiekt sklasyfikowano jako bombę lotniczą pochodzenia brytyjskiego, potocznie nazywaną Tallboy. Typ obiektu potwierdzono na podstawie dostępnej dokumentacji własnej, posiadanej wiedzy oraz brytyjskiej dokumentacji technicznej uzbrojenia (katalogów bomb lotniczych i amunicji wybuchowej).

13 października tego roku, nurkowie minerzy 12. Dywizjonu Trałowców z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzili operację neutralizacji bomby - największego niewybuchu znalezionego na terenie Polski.

rel (Urząd Morski w Szczecinie)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter