Porty, logistyka

W pierwszej połowie września Przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA podpisali umowę na projektowanie przebudowy kolejnego nabrzeża – Nabrzeża Indyjskiego.

Spółką, która wygrała postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, jest gdańska pracownia projektowa - Aquaprojekt, odpowiedzialna za projektowanie w ramach wielu innych projektów inwestycyjnych w Porcie Gdynia. Przedmiotowy kontrakt opiewa na kwotę 582 528,00 zł.

Zakres prac projektowych, realizowanych przez Aquaprojekt, obejmuje przebudowę Nabrzeża Indyjskiego na odcinku 536 m, od narożnika z Nabrzeżem Norweskim, w kierunku Nabrzeża Rotterdamskiego, celem przystosowania do głębokości -15,5 m. Jednocześnie przebudowana zostanie, przylegająca do nabrzeża, nawierzchnia drogowo-kolejowa. - Inwestycje ZMPG SA, dotyczące Nabrzeża Indyjskiego, nie ograniczają się jedynie do fragmentu, objętego dofinansowaniem ze środków unijnych. Aktualnie odebrana została dokumentacja projektowa dla zadania, obejmującego pozostałą część nabrzeża, gdzie modernizacji podlegać będzie linia cumowniczo-odbojowa i oczekujemy na wydanie decyzji pozwolenia na budowę – mówi wiceprezes Grzegorz Dyrmo. - Równocześnie nawierzchnia drogowo-kolejowa, przylegająca do tej części Nabrzeża Indyjskiego jest w trakcie modernizacji – dodaje.

Powyższe zadanie pn.: „Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego w Porcie Gdynia” stanowi integralną część przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.: „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etapy I i III oraz Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etapy II i III”.

rel (Port Gdynia SA)

1 1 1 1

Newsletter