Porty, logistyka

W dzielnicy Śródmieście przy ulicy Polskiej zamontowany został już szósty punkt pomiarowy - Yetibox, monitorujący stan zapylenia powietrza we wschodniej części Portu Gdynia mający na celu identyfikację innych niż węgiel źródeł emisji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gdynian mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie terenów portowych, Port Gdynia we wrześniu br. wdrożył innowacyjny system yetiSense do monitorowania emisji zanieczyszczeń powietrza. Inteligentne rozwiązanie bada stan jakości powietrza w czasie rzeczywistym, a co więcej może przewidywać potencjalne zagrożenia z kilkudniowym wyprzedzeniem.

- Zdajemy sobie sprawę jak ważnym i istotnym z punktu widzenia codziennego życia jest temat emisji pyłów. Robimy wszystko by zadbać o komfort mieszkańców Gdyni, którzy z nami sąsiadują. Cały czas rozwijamy nasz system, montujemy nowe czujniki. Chcemy być częścią lokalnej społeczności, odpowiedzialną firmą na miarę XXI wieku - mówi Grzegorz Dyrmo, wiceprezes ZMPG SA. - W zaledwie trzy miesiące udało nam się stworzyć sieć czujników, które umiejscowione zostały w strategicznych miejscach, tak aby możliwie jak najlepiej wychwytywały wszelkiego rodzaju zagrożenia związane z przekroczeniem emisji pyłów - dodaje.

Wszystkie dane z aparatury pomiarowej trafiają bezpośrednio do platformy analitycznej, w której zbierane i przetwarzane są również informacje z innych źródeł jak np. dane ze stacji GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) i prognozy pogody. W czasie rzeczywistym generowane są raporty w postaci wykresów i map. W przypadku wykrycia anomalii, system natychmiast alarmuje Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. o przekroczeniu dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza. System potrafi także integrować i analizować dane z nieograniczonej liczby czujników i to nawet innych producentów np. ARMAAG (Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej).

Obecnie aparatura pomiarowa została umieszczona w sześciu miejscach: na ulicach – Węglowej, Chrzanowskiego, Polskiej oraz przy Muzeum Emigracji, dwa pozostałe na terenie Dalmoru.

Monitoring powietrza można obserwować w tzw. czasie rzeczywistym na internetowej stronie portowej https://www.port.gdynia.pl/pl/ochrona-srodowiska/monitoring-srodowiska oraz na http://yetimap.com/#PortGdynia [yetimap.com].

rel (Port Gdynia SA)

1 1 1 1

Newsletter