Porty, logistyka

Korporacja Budowlana Doraco będzie wykonawcą terminalu promowego w gdyńskim porcie – informuje portal Trójmiasto.pl. Łączny koszt inwestycji to niemal 281 mln zł. 

Obecny terminal promowy przy Nabrzeżu Helskim może przyjmować ponad 170-metrowe promy. Dzięki nowej inwestycji, która powstanie przy Nabrzeżu Polskim, do portu będą mogły wpływać promy nawet do 245 m długości. Nowe umiejscowienie terminalu umożliwi łatwiejsze manewrowanie promami, skrócenie czasu ich pobytu w porcie, a także ułatwi przybywającym na promach pasażerom dostęp do centrum Gdyni. 

Wykonawca jest zobowiązany do: wykonania robót budowlanych, opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, uzyskania pozwolenia na użytkowanie infrastruktury i aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz późniejszych czynności serwisowych. Nowy terminal promowy zostanie połączony z międzynarodowym układem komunikacyjnym poprzez autostradę A1, wykorzystując następujący układ ulic i tras: ul. Polska – ul. Janka Wiśniewskiego – Trasa Kwiatkowskiego – Obwodnica Trójmiasta – autostrada A1. Ponadto inwestycja przyczyni się do rozwoju połączeń autostrady morskiej Gdynia – Karlskrona.

Trójmiasto.pl, rel (Port Gdynia), AL

1 1 1 1