Porty, logistyka

W dniach 6-7 września br. odbyła się kolejna edycja konferencji Baltic Ports Organization () w której uczestniczyło ponad 150 przedstawicieli portów regionu Morza Bałtyckiego.   

Podczas konferencji Baltic Ports Organization dokonano m.in. przeglądu aktualnego stanu rynku i przeprowadzono analizę jego wpływu na sektor transportu morskiego w Europie. Podkreślano, iż pozytywne trendy wzrostu gospodarczego wpływają bezpośrednio na prowadzone obecnie duże inwestycje w poszczególnych portach. Jest to dosłownie widoczne w poszczególnych portach Morza Bałtyckiego poprzez wspieranie rozwoju infrastruktury portowej wraz z tworzeniem możliwości bunkrowania  LNG. Podkreślano m.in. że, jednym z kluczowych tematów dla sektora transportu w Europie są jest pełne wykorzystanie środków unijnych w okresie 2021 – 2027. Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić Terminal LNG w Świnoujściu i zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania tej unikalnej w skali europejskiej inwestycji.

W trakcie konferencji ukonstytuowały się nowe władze Baltic Ports Organization - dr Kimmo Naski, prezes zarządu portu HaminaKotka (Finlandia), został wybrany nowym przewodniczącym. Funkcje Wiceprzewodniczących objęli: Gernot Tesch (Rostock) oraz Martynas Armonaitis (Klaipeda). W skład Zarządu BPO weszli również: Jakob Flyvbjerg Christensen (Aarhus), Ville Haapasaari (Helsinki), Valdo Kalm (Tallinn), Ansis Zeltiņš (Riga) i Piotr Nowak (ZMPG S.A.) oraz Johan Castwall (Stokcholm). Natomiast pani Daria Mróz reprezentuje ZMPG S.A. w pracach Grupy Roboczej ds. Ochrony Środowiska.

rel (ZMP Gdynia)

1 1 1 1

Newsletter