Porty, logistyka

Realizując strategię rozwoju Portu Gdynia do roku 2030 Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA 31 lipca br. podpisał umowę z firmą Budimex SA na budowę pierwszego z czterech magazynów wysokiego składowania na terenie Portu Zachodniego.

Nowy magazyn o powierzchni użytkowej 11 000 metrów kwadratowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową powstanie przy ulicy Logistycznej, a wartość kontraktu brutto to około 53 mln złotych, natomiast planowany termin realizacji inwestycji to IV kwartał 2019 roku.

- Pierwszy z czterech magazynów o wysokości użytkowej 10,5 m jest przeznaczony do składowania wysoko przetworzonych towarów drobnicowych w opakowaniach. Prowadzone usługi logistyczne związane będą z magazynowaniem, przyjęciem, składowaniem, kompletacją i konfekcjonowaniem oraz wydawaniem zapasów w systemie cross-dockingu - mówi Grzegorz Dyrmo wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

Nowy magazyn, zostanie podzielony wewnątrz na cztery komory magazynowe o powierzchni od 2500 - 4000 m kw. każda komora i będzie dostosowany do wymiarów regałów ramowych paletowych z zapewnieniem szerokości korytarza roboczego dla urządzeń transportowych – wózków podnośnikowych z wysuwanymi masztami. Konstrukcja dachowa zostanie odpowiednio przygotowana do budowy instalacji fotowoltaicznej na całej powierzchni dachu. Przy magazynie zlokalizowana będzie trzykondygnacyjna przybudówka biurowo-socjalna pełniąca rolę zaplecza dla pracowników obsługujących magazyn. Część techniczna magazynu zlokalizowana jest poza powierzchniami magazynowymi w formie przybudówki jednokondygnacyjnej przy magazynie, z niezależnym dostępem i dojazdem. Nowy magazyn zostanie objęty monitoringiem zewnętrznym oraz wewnętrznym.

rel (Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA)

1 1 1 1

Newsletter