Porty, logistyka

W dniach 7-8 maja przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA uczestniczyli w wizycie technicznej w Porcie Barcelona.

W czasie spotkań z Zarządem Portu Barcelona i przedstawicielami terminali przeładunkowych dyskutowano o warunkach technicznych i finansowo-prawnych rozbudowy portów europejskich. Opinie i wskazówki przedstawicieli Portu Barcelona stanowią cenne wsparcie procesu planowania rozbudowy Portu Gdynia, w szczególności budowy portu zewnętrznego oraz wdrażania najnowszych rozwiązań technicznych. 

Port Barcelona to dynamicznie rozwijający się port uniwersalny, który w roku 2017 przeładował 60 mln ton ładunków oraz przyjął 4 mln pasażerów. Barcelona jest ważnym punktem przeładunku samochodów (837 tys. w 2017 r.). W porcie działają terminale kontenerowe, drobnicowe, masowe, paliwowe, pasażerskie, samochodowe. Port w ostatnich latach zwiększył swoją powierzchnię z 600 ha do 1200 ha i z powodzeniem dokonuje komercjalizacji kolejnych terenów. Centrum logistyczne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie portu to obszar 240 ha zabudowany magazynami największych producentów i dystrybutorów na świecie. Zgodnie z prawem hiszpańskim, Zarząd Portu w Barcelonie dzierżawi tereny portowe podmiotom prywatnym na okresy 20-30 lat. W uzasadnionych przypadkach okres dzierżawy jest wydłużany do 50 lat.  Port przygotowuje się do zasilania statków w paliwo LNG i już w roku 2020 planowane jest oddanie do użytkowania barki LNG. W porcie działa nieustannie rozwijany system PCS. W rozwój systemu włączony jest nie tylko Zarząd Portu Barcelona i przedsiębiorstwa działające w porcie, ale i największe banki hiszpańskie.

rel (Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA)

Fot.: Port Gdynia

1 1 1 1

Newsletter