Porty, logistyka

Dariusz Słaboszewski - prezes ZMPSiŚ SA bierze udział w 2. Targach Transportu Intermodalnego, które rozpoczęły się 21 marca w podwarszawskim Nadarzynie i potrwają do dnia dzisiejszego, piątku 23 marca br. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło m.in. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Targom towarzyszy konferencja zatytułowana „Transport intermodalny – integracja przewozów światowych”. Prezes Słaboszewski wystąpił w charakterze prelegenta w sesji „Transport intermodalny – trendy światowe i europejskie”. Swoje wystąpienie poświęcił roli transportu morskiego w przewozach intermodalnych. Omówił w jaki sposób porty w Szczecinie i Świnoujściu przystosowują się do obsługi globalnego wzrostu transportu intermodalnego. Obecnie Zarząd Portu jest w trakcie realizacji inwestycji na terminalu promowym w Świnoujściu ukierunkowanej właśnie na obsługę transportu intermodalnego. Projekt pn. „Zrównoważone połączenia morsko-lądowe Polska-Szwecja: Zrównoważona autostrada morska Świnoujście-Trelleborg oparta o ulepszoną infrastrukturę, rozwój transportu intermodalnego oraz integrację korytarzy zaplecza” jest współfinansowany z funduszu CEF Unii Europejskiej i realizowany we współpracy z portem w Trelleborgu. Jego wartość szacunkowa to prawie 133 mln złotych.

Rozwój transportu intermodalnego na terminalu promowym w Świnoujściu jest też jednym z atutów przemawiających za uruchomieniem połączenia promowego Świnoujście-Kłajpeda.

Według GUS w Polsce w 2016 r. w terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 48,2 mln ton ładunków skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem morskim – 21,5 mln ton (co stanowiło 44,6 proc. ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym – 12,9 mln ton (26,7 proc.), a transportem kolejowym – 13,8 mln ton (28,7 proc.). 

rel (ZMPSiŚ SA)

1 1 1 1

Newsletter