Porty, logistyka

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i Marek Pilecki, pełnomocnik firmy Tech 2 Solutions 23 listopada podpisali protokół przekazania i przeniesienia własności instalacji radiometrycznej zainstalowanej w Gdyńskim Terminalu Kontenerowym. W spotkaniu w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim uczestniczył Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG dr Piotr Patla.

Budowę instalacji w Gdyńskim Terminalu Kontenerowym rozpoczęto w lipcu tego roku. Zainstalowano 6 monitorów promieniowania, czyli tak zwane bramki radiometryczne wraz z kamerami CCTV. Wykonano także oświetlenie drogowe i pętle indukcyjne regulujące płynność ruchu pojazdów. Urządzenia pozwalają wykryć w kontenerach przeładowywanych w terminalu materiały emitujące promieniowanie.

Realizacja inwestycji to pokłosie porozumienia zawartego między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Finansów RP a Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy przy zwalczaniu nielegalnego obrotu specjalnymi materiałami jądrowymi i innymi materiałami radioaktywnymi.

W razie wykrycia źródła promieniowania informacja jest przekazywana do centralnej stacji alarmowej (CAS) w Placówce Straży Granicznej w Gdyni. Rozwiązania techniczne pozwalają na identyfikację pojazdu czy kontenera, wobec którego zadziałał monitor promieniowania z jednoczesnym określeniem miejsca, gdzie stężenie promieniowania jest najwyższe. Wszystkie dane są ewidencjonowane i archiwizowane.

Budowa systemu została sfinansowana przez Amerykanów, natomiast podatek VAT od sprowadzonego sprzętu i usług pokrył Wojewoda Pomorski. Podobne instalacje wkrótce pojawią się także w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym (BCT), Gdańskim Terminalu Kontenerowym (GTK), Terminalu Kontenerowym DCT Gdańsk (DCT), Terminalu Kontenerowym DB Port Szczecin i Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

rel (MOSG)

1 1 1 1

Newsletter