Porty, logistyka

Po intensywnym okresie przygotowań Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA może finalnie ogłosić, iż kolejna strategiczna inwestycja w Porcie Gdynia wchodzi w fazę realizacji.

11 września br., podczas Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo 2017, w obecności Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, została podpisana umowa na prace budowlane w ramach pierwszego projektu z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, tj. wykonanie robót budowlanych pn.: Rozbudowa Obrotnicy nr 2" prowadzonych w ramach projektu inwestycyjnego "Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - Etap I", który polegać będzie w szczególności na przebudowie (rozbudowie) Obrotnicy nr 2 wraz z przebudową Pirsu nr III oraz robotami czerpalnymi.

Podstawowym celem realizacji pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia jest umożliwienie zawijania do portu znacznie większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do - 15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi - 13 m) oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych. Łączny koszt realizacji zadania 1 dla ZMPG-a SA wynosi 200 mln zł netto, a w zakresie Urzędu Morskiego kolejne 100 mln zł.

Pierwszym podstawowym zadaniem jest wykonanie obrotnicy nr 2 o znacznie zwiększonych parametrach - zwiększenie średnicy z 400 m do 480 m - co pozwoli na obsługę wewnątrz portu gdyńskiego statków o długości do 400 m. Kolejne wymagane i przygotowywane elementy to poszerzenie wejścia wewnętrznego (ze 100 m do 140 m) oraz pogłębienie portu (z -13,5 m do -16 m), co będzie realizowane przez Zarząd Portu w Etapie III. Równolegle realizowane będą prace Urzędu Morskiego na torze podejściowym do portu.

Nowa obrotnica powinna być gotowa do obsługi większych statków, w tym przede wszystkim kontenerowców, w drugim kwartale 2018 roku.

- Nowa obrotnica to kolejny milowy krok w 95-letniej historii naszego portu - podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. - Inwestycja ta umożliwi zawijanie do gdyńskiego portu statków kontenerowych obsługujących bezpośrednie połączenia oceaniczne z Dalekim Wschodem i innymi kontynentami. Nowa obrotnica to przede wszystkim spełnienie oczekiwań operatorów żeglugowych i szansa na wzrost przeładunków kontenerów w Gdyni.

Wykonawcą robót w ramach podpisanej umowy zostało konsorcjum pod kierownictwem firmy PORR SA z siedzibą w Warszawie, którego oferta w prowadzonym postępowaniu przetargowym została wybrana jako najkorzystniejsza. 

rel (ZMPG-a SA)

1 1 1 1

Newsletter