Porty, logistyka

Port Rotterdam zakończy bieżący rok przeładunkami 442 mln ton towarów, czyli na poziomie 2012 r., informuje zarząd, na podstawie wstępnych szacunków.

Będzie to zarazem drugi rekordowy w jego historii poziom. Oznacza to, że Rotterdam utrzyma nadal pozycję największego portu w Europie ogółem, w tym największego w przeładunkach kontenerów.

W strukturze przeładunków, największe znaczenie w br. będą miały: paliwa płynne – 48 proc. (w ub.r. 49 proc.), przed ładunkami w kontenerach – 28 proc. (rok temu – 29 proc.) i towarami masowymi – 20 proc. (18 proc.).

Wynika z tego, że zmaleją nieco przeładunki ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz kontenerów, natomiast wzrosną wyraźnie węgla, rudy żelaza i surowców rolnych.

- Mniejsze przeładunki niektórych ładunków to w głównej mierze utrzymujący się nadal kryzys w krajach strefy euro – skomentował Hans Smits, CEO Portu Rotterdam. – Ale były także inne przyczyny.

Np. mniej sprowadzono do Europy przez ten port ropy naftowej, ponieważ słaba była koniunktura na paliwa. Odwrotnie było z węglem, na który popyt wzrósł m.in. dlatego, że był tańszy niż gaz, uruchomiono w Niemczech elektrownię na węgiel kamienny, a zamknięto w w tym kraju kopalnie, w Holandii testowano elektrownię Maasvlakte.

Z kolei spadek przeładunków kontenerów spowodowany był (poza słabszą koniunkturą w pierwszym półroczu w Chinach) także przechwyceniem części ładunków w bezpośrednim połączeniu z Dalekiego Wschodu przez port w Hamburgu (po trzech kwartałach zanotował on kilkuprocentowy ich wzrost) i przez porty Morza Bałtyckiego (w tym DCT Gdańsk i porty skandynawskie - przyp. autora).

Ale wśród innych powodów zarząd wymienia także wewnętrzne: okresowe problemy z występowaniem wąskich gardeł w porcie i strajk dokerów.

Ogólnie, przeładunki towarów w kontenerach liczone masą spadną w br. o 3,1 proc., a liczone w TEU – o 1,7 proc., w tym: w połączeniach bezpośrednich z portami azjatyckimi zmaleją o 11,5 proc. (w TEU), a wzrosną w przewozach feederowych (odwozu mniejszymi statkami) – o 13,2 proc. (w TEU).
Piotr Stefaniak
 

1 1 1 1

Newsletter