Porty, logistyka

Ilekroć realizowano w Porcie Gdańsk i jego otoczeniu istotne inwestycje, zyskiwał on na znaczeniu, jako okno na świat dla Polski i regionu Europy Środkowej. Okres podobnej szansy przeżywamy obecnie - twierdzi Dorota Raben, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Jeszcze w XVI i XVII wieku, w tzw. złotych latach Hanzy, port w Gdańsku niewiele ustępował bałtyckim portom Europy Zachodniej, czy Skandynawii. W kolejnych wiekach nastąpiła jednak - z jednej strony - kumulacja polityki państwa pruskiego i inwestycji w rozbudowę konkurencyjnych portów, a z drugiej - zerwanie więzi z lądowym zapleczem regionu.

Stało się to szczególnie widoczne w XIX wieku, poprzez rozwój innych portów, począwszy od Hamburga, po Szczecin i Królewiec, o czym świadczy też budowa linii kolejowych łączących te miasta z Berlinem, ale omijających Gdańsk.

- Są jednak też przykłady korzystnej działalności na rzecz rozwoju portu w Gdańsku w XIX i na początku XX wieku… Budowa wschodniego falochronu w 1838 roku, czy kolejowego połączenia portu z Bydgoszczą lub budowa basenu Wolnego Obszaru Celnego w 1899 roku - stwierdza prezes Dorota Raben.

Jak podkreśla, okres prosperity, jaką port w Gdańsku przeżywa obecnie, jest także efektem inwestycji, m.in. realizowanych przez partnerów ZMPG, czyli przedsiębiorców prywatnych. Chodzi m.in. Głębokowodny Terminal Kontenerowy (DCT), Sea-Invest, Malteurope, PAOP, ale również o współpracę z Gminą Gdańsk.

Już widoczne są tego owoce, w postaci dynamicznego wzrostu przeładunków. Port w Gdańsku, obecnie największy w Polsce, w ciągu 10 miesięcy przeładował 26 mln ton towarów, w tym: 10 mln ton paliw płynnych, ponad 4,3 mln ton węgla i blisko 1,1 mln kontenerów z drobnicą. W całym 2013 roku ma szansę przeładować więcej, niż w rekordowym roku 1978, tj. pokonać próg 27,8 mln ton, a zarazem o 10-12 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

- Wartość tych ładunków sięga 160 mld zł, a pracę w porcie i firmach bezpośrednio powiązanych znajduje ok. 40 tys. osób - podkreśla prezes Raben. - W tej chwili wartość majątku naszego portu przekracza już 1 mld zł, a planowane są w nim inwestycje na łączną kwotę 4 mld zł.

Trzy największe z nich wiążą się z rozbudową "portu zewnętrznego", który funkcjonuje w oparciu o pirsy, nabrzeża i pomosty przeładunkowe zlokalizowane bezpośrednio nad Zatoką Gdańską. Zapewnia to najlepsze warunki przyjmowania statków typu Baltmax i możliwość budowy głębokowodnych baz przeładunkowych.

W tej części portu znajdują się specjalistyczne bazy przeładunku surowców energetycznych: paliw płynnych, węgla oraz gazu płynnego oraz pracuje nowoczesny DCT.

Rozpoczęte już lub zaplanowane inwestycje obejmują: budowę Bazy Przeładunkowo-Składowej Ropy i Paliw Płynnych PERN, kolejnego stanowiska T1 do obsługi tankowców "Naftoportu", Terminalu Masowego Artykułów Pochodzenia Roślinnego "OT Logistics" oraz nowego nabrzeża kontenerowego, dzięki czemu zwiększyć się ma do 4 mln TEU (obecnie 1 mln TEU) możliwość obsługi drobnicy w kontenerach.

Wzrostowi udziału tych ostatnich ładunków w obrotach portu sprzyja także podjęta przez Gminę Gdańsk budowa Pomorskiego Centrum Logistycznego oraz realizacja Trasy Sucharskiego, z tunelem pod kanałem Martwej Wisły, które łączą port z istniejącą już południową obwodnicą Gdańska i autostradą A1.

Kluczową inwestycją dla prawidłowej obsługi znacznie większej masy ładunkowej, jest planowana budowa nowego mostu kolejowego nad Martwą Wisłą i dwutorowej trasy z głębokowodnych terminali "portu zewnętrznego" do Pruszcza Gdańskiego, czyli głównej magistrali kolejowej łączącej Gdańsk z południem Polski. Oba projekty mają być zrealizowane w 2015 roku.

W Porcie Wewnętrznym - poza modernizacją funkcjonujących nabrzeży Basenu Górniczego, służących przeładunkom węgla i koksu, kruszyw, chemii przemysłowej i drobnicy - rozwijane są lub budowane inne bazy. Np. przy samym niemal wejściu do Basenu Władysława IV, spółka Północno-Atlantycka Organizacja Producentów realizuje inwestycję chłodni składowej, zajmującej powierzchnię 10 tys. mkw.

- To nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo - dodaje prezes Dorota Raben. - Właśnie opracowujemy nową strategię wieloletnią do roku 2027 "plus", w której także nasi partnerzy zgłaszają możliwości i potrzeby kolejnych inwestycji.

ZMPG zakończył rozbudowę "Portu Północnego", mogącego wreszcie obsługiwać m.in. przeładunki węgla, rudy żelaza, kruszyw i zboża zarówno w relacji eksportowej, jak i importowej.

Możliwości gdańskiego portu potwierdziła Unia Europejska, wytyczając VI Transeuropejski Korytarz Transportowy, łączący kraje skandynawskie z Europą Południową. Port w Gdańsku jest jednym z najważniejszych jego ogniw, pełniąc bardzo ważną rolę w zintegrowanych, intermodalnych łańcuchach transportowych.

"Pozycja gdańskiego portu na Bałtyku i jego dalsza praca na rzecz gospodarki całego kraju determinowane są podejmowaniem dalekowzrocznych decyzji inwestycyjnych. Decyzji koniecznych. Podobnie, jak było przed wiekami" - podkreśla prezes Raben.

 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter