Porty, logistyka

W okresie 10 miesięcy br. w morskich portach Rosji przeładowano 488,7 mln ton ładunków, tj. o 3,7 proc. więcej niż w tym samym okresie 2012 r.

Wielkość przeładunków towarów suchych pozostała na poziomie ubiegłorocznym i wyniosła 211,4 mln ton, ale z kilkoma ekstremalnymi wyjątkami.  Węgla przeładowano 84,8 mln ton (wzrost o 14,9 proc.), ładunków w kontenerach 36,9 mln ton (+4 proc.), nawozów mineralnych - 10,6 mln ton (+19,5 proc.), rudy żelaza 6,3 mln ton (+3,7 proc.). Zmalały obroty metali kolorowych i stali, do 18,3 mln ton (-17,5 proc.), zboża do 13,4 mln ton (-37,2 proc.) i drewna - 3,7 mln ton (-27,5 proc.).

Przez porty przepompowano też 277,3 mln t paliw płynnych, o 6,6 proc. więcej r/r, w tym ropy naftowej -173 mln ton (+5,3 proc.).

Na ładunki w eksporcie przypadło 381,7 mln ton przeładowanych towarów, o 2,5 proc. więcej niż w odpowiednim okresie ubr., na importowane 38,5 mln ton (+3 proc.), w tranzycie 38,8 mln ton (+9,1 proc.), a na kabotażowe 29,7 mln ton (+14,5 proc.).

Na porty Morza Bałtyckiego przypadło prawie 37 proc. łącznych przeładunków - 179,7 mln ton, o 3,6 proc. więcej r/r. Największe znaczenie miał największy port w tym basenie, w Ust-Ługa – przeładowano tam 51,8 mln to, aż o 36,9 proc., zmalało natomiast nieco znaczenie portu w Primorsku (głównie przeładunki ropy) - 53,7 mln t (-15,5 proc.) i w St. Petersburgu - 48,2 mln ton (-2 proc.).

 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter