Porty, logistyka

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk poszukuje inwestora terminalu z dostępem do Nabrzeża Obrońców Westerplatte.

ZPMG ogłosił negocjacje, w trybie bezprzetargowym, warunków wieloletniej umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej budynek magazynu, place składowo-manewrowe z przeznaczeniem na prowadzenie terminalu ro-ro, drobnicowego lub masowego oraz pasażerskiego z dostępem do Nabrzeża Obrońców Westerplatte, zlokalizowanej w porcie wewnętrznym w Gdańsku. Oferta jest podzielona na dwie części.

Dzierżawa Terenu A zakłada wynajęcie placu składowo-manewrowego o powierzchni ok. 30 640 m2, zabudowanego budynkiem magazynu o powierzchni całkowitej 8 325,00 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie terminalu ro-ro, drobnicowego lub masowego, z prawem do korzystania na zasadach ogólnodostępności z części Nabrzeża Obrońców Westerplatte, obejmującej stanowiska przeładunkowe nr 2 i 3.

Dzierżawa Terenu B zakłada wynajęcie placu manewrowego o powierzchni ok. 14 560 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie terminalu pasażerskiego, wraz z możliwością wynajęcia pomieszczeń biurowych i pomieszczeń do obsługi pasażerów w budynku dworca pasażerskiego, budynku rewizji samochodów oraz obiektów przejścia granicznego i z prawem do korzystania na zasadach ogólnodostępności z części Nabrzeża Obrońców Westerplatte, obejmującej stanowisko przeładunkowe nr 1.

Oferty można składać zarówno na każdy z terenów z osobna lub też na obie części łącznie, do końca listopada. ZPMG przypomina, że zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 10 lat wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter