Porty, logistyka

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ogłosił przetarg na przygotowanie przebudowy Nabrzeża Wiślanego. Zakres prac obejmuje dokumentację projektową oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń (w tym – decyzji o pozwoleniu na budowę) dla przebudowy nabrzeża na nabrzeżu o łącznej długości 870 m. Całość prac ma się zakończyć do 20 grudnia 2014 r. Sama przebudowa powinna rozpocząć się w 2015 r.

Przypomnieć należy, iż rozbudowa i modernizacja nabrzeży stanowić będzie fundament działań inwestycyjnych w Porcie Gdańsk w trakcie unijnej perspektywy 2014-20. ZPMG zaplanował 6 inwestycji związanych z nabrzeżami, na które będzie się ubiegał o uzyskanie dofinansowania z UE. Na wszystkie te 6 przedsięwzięć przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 560 tys. euro (z Funduszu Rocznego TEN-T), co stanowi 50% kwoty potrzebnej na sfinansowanie dokumentacji.

Inne działanie związane z nabrzeżami – pn. „Budowa Nabrzeża Północnego przy falochronie półwyspowym w Porcie Zewnętrznym” – to jedna z trzech inwestycji planowanych w Porcie Gdańsk, które zostały wpisane do Dokumentu Implementacyjnego Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020, jako działania konieczne do dofinansowania w perspektywie 2014-20 ze środków UE, które będą rozdysponowywane na szczeblu krajowym. Dokładny zakres inwestycji planowanych w najbliższych latach w gdańskim porcie znajduje się tutaj.

Kazimierz Koralewski, gdański radny PiS, komentuje planowane inwestycje w sposób następujący: – Radni przynajmniej raz do roku powinni konfrontować plany i ich realizację w porcie gdańskim, gdzie zarysował się program rewitalizacji portu wewnętrznego. Będzie to skutkować z pewnością wzrostem obrotów. Mankamentem jest niski most wiszący nad Martwą Wisłą, ograniczający dostęp od strony Wisły Śmiałej oraz ponad stuletni jednotorowy most kolejowy, który pilnie potrzebuje zastąpienia nowym, dwutorowym. Oczekujemy rozwoju portu głębokowodnego i cieszy, że taką perspektywę zarysowała pani Prezes Dorota Raben. Rosnące przeładunki kontenerów świadczą, jak słuszna była zgoda na budowę terminalu. Gdański terminal staje się coraz bardziej liczącym się hubem. Oczekujemy na budowę Centrum Logistycznego na wyspie Stogi. Gdański port może liczyć na poparcie tej inicjatywy ze strony władz miasta.

0 Po co nagle takie przebudowy,gdzie będziemy zbierać grzyby?
Na Nabrzeżu Paged na ten przykład piękne brzózki nam porosły,a wraz z nimi brzozaki i maślaki.Po co to zmieniać skoro kilka zarządów nieźle się napracowało żeby ten lasek wyrósł.
27 wrzesień 2013 : 07:52 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter