Porty, logistyka

Zarząd portu morskiego w Hamburgu, jednego z największych i najważniejszych portów w Europie, opublikował statystyki dotyczące pierwszego półrocza 2013 r. Łączna waga przesyłek, która przeszła przez hamburski port przez pierwsze 6 miesięcy br., wyniosła 68,1 mln ton, co stanowi wzrost o 3,5% w porównaniu z pierwszym półroczem 2012 r.

Zdecydowaną większość (46,5 mln ton) stanowiły przesyłki kontenerowe. Hamburskie statystyki są wyraźnie korzystniejsze w porównaniu z innymi portami na Morzu Północnym, które uzyskały w I półroczu 2013 r. średnie spadki o 0,4% w zakresie łącznej obsługi, w tym 1,2% w zakresie obsługi przesyłek kontenerowych.

Od stycznia do czerwca 2013 r. w Hamburgu obsłużono 4,5 mln kontenerów TEU-20 (wzrost o 2,1% w porównaniu z analogicznym okresem z 2012 r.), z czego 3,9 mln było załadowanych, a 0,6 mln – pustych. Szczególnie wysoki wzrost obserwowany jest w obsłudze kontenerów w relacjach pomiędzy Hamburgiem i portami zlokalizowanymi nad Morzem Bałtyckim. W I półroczu 2013 r. obsłużono 1,1 mln TEU-20 takich przesyłek, co stanowi wzrost aż o 8% w porównaniu z 2012 r. Obecnie pomiędzy Hamburgiem i portami na Bałtyku wykonywanych jest tygodniowo ponad 150 rejsów liniowych. – Dzięki temu, Hamburg jest kluczowym węzłem w transporcie kontenerów w regionie Bałtyku – zwraca uwagę Axel Mattern, członek Zarządu Portu Hamburg.

Prognozowany przez zarząd portu wynik na cały 2013 r. to ok. 136 mln ton przesyłek i ok. 9,1 mln kontenerów TEU-20. Byłyby to wzrosty, odpowiednio, o 4 i 3% względem 2012 r.

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter