Porty, logistyka

94 miliony złotych wyda Urząd Morski w Słupsku na projekt pod nazwą "Ochrona brzegów morskich na wschód od portu Darłowo". W poniedziałek, 30 lipca, w Darłówku, oficjalnie podpisano umowę na wykonanie prac projektowych i budowlanych. Wykonawcą będzie konsorcjum firm: Budmiex S.A i Ferrovial Agroman SA.

Na spotkaniu pojawił się m.in. Stanisław Gawłowski, wiceminister w Ministrstwie Ochrony Środowiska oraz Anna Wypych-Namiotko, sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialna za gospodarkę morską. Według zapewnień wykonawców, prace mają być zakończone do 30 stycznia 2014 roku. To największy w powojennej historii Polski projekt dotyczący ochrony brzegu morskiego.

Główym jego zadaniem jest ochrona linii brzegowej na wschód od portu morskiego w Darłówku, na odcinku prawie 2 kilometrów. Dzięki tej inwestycji zahamowany zostanie postęp erozji brzegu morskiego. Pośrednim celem projektu jest wzrost gospodarczy pobliskich terenów oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Dotyczy to szczególnie jeziora Kopań, które znajduje się bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej.

- W ostatnich latach zwiększyła się znaczenie intensywność sztormów, które negatywnie wpływają na ukształtowanie brzegu morskiego - mówił na konferencji, która poprzedziła podpisanie umowy Adam Borodziuk, wicedyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. - Zmiany te wymagają od nas jeszcze większego nacisku na ochronę brzegu morskiego i wszystkich instalacji znajdujących się w jego sąsiedztwie.

Projekt zakłada budowę specjalnego wału przeciwsztormowego o długości 830 metrów. Będzie on bezpośrednio chronił brzeg przed erozją. Dodatkowo, wzmocniony zostanie nasypem kamiennym o grubości 1 metra. Rozebrane zostaną istniejące w tym miejscu falochrony, a w ich miejscu powstaną nowe, łącznie o długości 1330 metrów, zlokalizowane w odległości 100-120 metrów od brzegu. Będą zbudowane z narzutu kamiennego i wzmocnione gwiazdoblokami.

Wykonane zostaną również ostrogi brzegowe. Będą miały długość około 100 metrów. Każdy składał się będzie z 53 pali drewnianych. Ostrogi będą rozstawione na długości około 7 kilometrów.

W ramach projektu, przed właściwymi pracami budowlanymi, będą wykonane prace saperskie polegające na przeszukaniu terenu, wydobyciu i utylizacji materiałów niebezpiecznych pochodzących z okresu II wojny światowej. Po zakończeniu projektu, wykonany zostanie certyfikat dotyczący czystości terenu.

Wstępnie projekt wyceniono na 205 mln zł, z czego 174 mln zł pochodziło z Unii Europejskiej, a 30,8 mln zł z dotacji rządowej. Dzięki przetargowi wygrała firma, która zaoferowała za pełne prace 94 mln zł brutto. Urząd Morski będzie mógł jeszcze z tego odzyskać 20 ml zł podatku.

- Bardzo nas cieszy, że cena w przetargu jest o wiele niższa od wynikającej z kosztorysu - mówi Tomasz Bobin, dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. - Niestety, tego co nam zostanie, nie możemy przeznaczyć na inne inwestycje. To pieniądze, którymi zarządza Ministerstwo Środowiska. Możliwe jednak, że uda się część z nich pozyskać na kolejne prace w Kołobrzegu.

Główny wykonawca zapewnia, że zarówno uzyskana w przetargu cena, jak i czas związany z wykonaniem inwestycji nie są zagrożone.

- Ta cena pozwoli na pełną realizację kontraktu - mówi Dariusz Blocher, prezes firmy Budimex SA, która zajmie się pracami. - Nie powinno być również problemu z terminem realizacji. Harmonogram został tak rozpisany, aby nasze prace nie kolidowały na przykład z sezonem letnim.

Warto przypomnieć, że rozstrzygnięcie przetargu odbyło się już 9 miesięcy temu, ale z powodu odwołań innych firm, procedura przetargowa została zamknięta dopiero kilka tygodni temu.

Tekst i fot. Hubert Bierndgarski

1 1 1 1

Newsletter