Porty, logistyka

Dzisiaj, 12 lipca 2012 r. w Warszawie, w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych, przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA podpisali z przedstawicielami CUPT-u umowę o dofinansowanie inwestycji portowej ze środków Funduszu Spójności.

Pod umową o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia” (w ramach działania 7.2. Rozwój Transportu Morskiego, w priorytecie VII Transport Przyjazny Środowisku, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013) podpisy złożyli Paweł Szaciłło - dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA (beneficjenta projektu): Janusz Jarosiński - prezes Zarządu oraz Walery Tankiewicz - wiceprezes Zarządu.

Dofinansowana inwestycja jest zlokalizowana we wschodniej części Portu Gdynia, na obszarze przewidzianym pod rozwój funkcji przeładunkowych w systemie ro-ro. Koszt całkowity projektu, wynosi ponad 119 milionów złotych. Z tego wydatki kwalifikowalne to niecałe 53 mln zł, a kwota dofinansowania z UE - prawie 45 mln zł. Resztę pokryje ZMPG-a SA ze środków własnych. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w czerwcu 2009 r. i potrwają do końca 2013 r.

Projekt polega na rozbudowie infrastruktury, w celu zwiększenia możliwości przeładunkowych we wschodniej części portu, co pozwoli na utrzymanie pozycji konkurencyjnej gdyńskiego portu w regionie Morza Bałtyckiego. W ramach przedsięwzięcia planuje się bardziej efektywne zagospodarowanie istniejącej powierzchni przy nabrzeżach portowych oraz zapewnienie sprawniejszego przeładunku transportowanych drogą morską towarów. Wymaga to m.in. przebudowy znajdujących się na wschodnim obszarze portu układów drogowych i kolejowych oraz wyburzenia niektórych obiektów.

Projekt zakłada m.in.: wybudowanie dróg o długości około 0,8 km, przebudowanie dróg na odcinku 1,2 km, wybudowanie linii kolejowych w układach transportowych portu o długości około 0,7 km oraz przebudowane linii kolejowych na odcinku 2 km. W jego ramach zrealizowana została również przebudowa rampy ro-ro, obejmująca budowę górnej rampy oraz przebudowę dolnej rampy i urządzeń cumowniczych.

Infrastruktura portowa, która powstanie w wyniku realizacji tego projektu będzie udostępniana przez ZMPG-a SA użytkownikom portu na zasadzie ogólnodostępności.

Fot. Port Gdynia

1 1 1 1

Newsletter