Offshore

Należąca do PGNiG SA spółka PGNiG Upstream International AS sfinalizowała 30 grudnia 2014 r. zakup udziałów w czterech złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od firmy Total E&P Norge AS. Transakcja była możliwa dzięki spełnieniu wszystkich warunków zawieszających dla umowy zawartej 29 września 2014.

Równocześnie rozliczona została cena zakupu (1 950 mln NOK), której istotną część pokryły przejęte przepływy pieniężne wygenerowane między datą umowną zakupu a rzeczywistą datą rozliczenia. W związku z osiągnięciem oczekiwanych wpływów ze sprzedaży węglowodorów z przejmowanych złóż w 2014, ograniczeniem kosztów oraz nakładów inwestycyjnych, a także sprzyjającym zmianom kursów walut, ostateczna płatność w gotówce wyniesie ok. 843 mln NOK (ok. 400 mln PLN wg kursu z 30.12.2014), czyli 43% ceny zakupu.

Datą rozliczenia transakcji jest dzień 30 grudnia 2014 roku.

Transakcja jest elementem realizacji strategii Grupy PGNiG i pozwoli na znaczny wzrost wydobycia węglowodorów poza granicami kraju.

PGNiG rozpoczęło działalność w Norwegii w 2007 roku wraz z zakupem udziałów w złożu Skarv od ExxonMobil. Wydobycie z tego złoża zostało uruchomione na koniec 2012 roku i od tego momentu stanowi istotny element wpływający na wyniki segmentu poszukiwanie i wydobycie. Planowana na 2014 rok produkcja PGNiG w Norwegii wynosi 400 tys. ton ropy i innych frakcji oraz 430 mln m3 gazu ziemnego.

PGNiG

1 1 1 1

Newsletter