Offshore

W poniedziałek 15 grudnia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SIA Balin Energy z siedzibą w Rydze podjęło uchwałę o likwidacji spółki. Należąca w połowie do PKN Orlen spółka miała zajmować się poszukiwaniami węglowodorów.

Spółka zostaje zlikwidowana z dniem 15 grudnia 2014 roku oraz o powołaniu na likwidatora spółki Janisa Bogdasarovsa. Spółka miała zajmować się poszukiwaniami węglowodorów.

W ciągu trzech dni zostanie złożony wniosek o wykreślenie spółki z rejestru podmiotów gospodarczych Republiki Łotwy.

Przedmiotem działalności SIA Balin Energy było poszukiwanie i rozpoznanie węglowodorów w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

SIA Balin Energy to spółka, w której po 50 proc. udziałów posiadają Orlen International Exploration and Production Company B.V. (podmiot zależny PKN Orlen) oraz holenderska spółka KE Netherlands Cooperatief U.A.

 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter