Inne

Od transformacji energetycznej nie ma odwrotu - oświadczył w poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Przerób ropy na paliwa dla transportu będzie tracił na znaczeniu - stwierdził.

Jak mówił podczas prezentacji strategii prezes koncernu Daniel Obajtek, spółka musi maksymalizować zyski z dotychczasowych aktywów i inwestować je w nowe, perspektywiczne biznesy, jak OZE, nowoczesna, niskoemisyjna petrochemia, paliwa alternatywne, biokomponenty i wodór.

Będziemy jednym z największym producentów czystej energii w regionie, znacząco poszerzymy ofertę pozapaliwową, będziemy rozbudowywać sieć stacji i rozwijać nowe formaty poza stacjami - wskazał prezes PKN Orlen. - Strategia 2030 znacząco przybliży nas do celu neutralności emisyjnej w 2050 r. - dodał.

wkr/ drag/

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter