Inne

Decyzją prof. Krzysztofa Wildego, rektora Politechniki Gdańskiej, zawieszenie zajęć dydaktycznych na uczelni zostało wydłużone do niedzieli 3 maja 2020 r. włącznie. Nowe zarządzenie rektora PG reguluje przy tym wiele innych aspektów funkcjonowania uczelni podczas stanu epidemii.

Zarządzenie rektora PG z dn. 8 kwietnia 2020 r. reguluje zasady funkcjonowania uczelni w obejmującym cały kraj stanie epidemii. Najważniejsza informacja płynąca z nowego zarządzenia dotyczy wydłużenia okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Gdańskiej do 3 maja 2020 r. (wcześniejsze regulacje zakładały, że zajęcia będą mogły zostać wznowione we wtorek 15 kwietnia).

Jednocześnie w mocy pozostają zapisy Pisma Okólnego Rektora PG nr 9/2020 z 17 marca 2020 r., które dotyczą dalszej realizacji programu dydaktycznego w formie zdalnej.

Funkcjonowanie uczelni w czasie pandemii

Nowe zarządzenie rektora PG zobowiązuje też studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych do zgłaszania drogą elektroniczną lub telefoniczną do dziekanatów informacji o ewentualnym pogorszeniu się stanu zdrowia i wystąpieniu objawów typowych dla infekcji wirusowej COVID-19.

Wstrzymuje się też zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych. Do budynków wpuszczane będą tylko osoby, które w nich mieszkają. Powrót do akademików przez studentów, którzy już je opuścili, nie będzie możliwy do odwołania. Do odwołania zamknięte pozostaną czytelnie Biblioteki PG oraz obiekty Centrum Sportu Akademickiego.

Ważną informacją płynącą z nowego zarządzenia jest zapis dot. pracy administracji uczelni oraz pracowników naukowych. Pracownicy uczelni w okresie odwołania zajęć będą nadal pełnić obowiązki służbowe, a nowe zarządzenie nie ogranicza też możliwości prowadzenia działalności naukowej (w tym także przez doktorantów), o ile może być ona prowadzona z zachowaniem środków bezpieczeństwa ujętych w rozporządzeniach rządowych i wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

Pełna treść nowego zarządzenia rektora PG wraz ze wszystkimi, najnowszymi regulacjami dotyczącymi funkcjonowania uczelni w okresie ochronnym, jest dostępna TUTAJ.

Wszystkie aktualne komunikaty dot. funkcjonowania PG w stanie epidemii: https://pg.edu.pl/koronawirus

rel (Politechnika Gdańska)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter