Inne

W ramach obchodzenia Światowego Dnia Wody, w 1997 r. Komisja Helsińska ustanowiła dzień 22 marca Światowym Dniem Ochrony Bałtyku.

Komisja Helsińska to organ wykonawczy Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r., którą Polska podpisała wraz z ośmioma pozostałymi państwami nadbałtyckimi oraz Wspólnotą Europejską.

Światowy Dzień Ochrony Bałtyku został ustanowiony aby zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na problemy związane z jego ochroną.

Środowisko Bałtyku jest szczególnie narażone na degradację. Wszystkie nieoczyszczone ścieki produkowane przez kraje nadbałtyckie, w tym również ścieki przemysłowe spływają do tego stosunkowo niewielkiego morza.

Oprócz gospodarki komunalnej zagrożenie dla wód Bałtyku stanowią energetyka wiatrowa, transport morski, turystyka i rekreacja, rolnictwo, rybołówstwo, gazociągi i wydobycie surowców. To wszystko sprawia, że Bałtyk jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony środowiska Morza Bałtyckiego jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz eksploatacji jego zasobów, np. poprzez ograniczenie zużycia sztucznych nawozów w rolnictwie oraz skuteczniejsze oczyszczanie ścieków.

Należy przy tym mieć na uwadze, że praktycznie cały obszar naszego kraju znajduje się w zlewni Bałtyku, więc wszyscy mamy wpływ na to, co do niego wpływa.

Źródło: GDOŚ

Fot. Sławomir Lewandowski / PORTALMORSKI.PL

1 1 1 1