Inne

W czwartek, 5 marca na pokładzie statku naukowo-badawczego Oceanograf podpisano porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, a Uniwersytetem Islandzkim, zakładające wymianę pracowników naukowych i studentów oraz współpracę w zakresie wspólnych przedsięwzięć badawczych i organizacyjnych.

W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego memorandum podpisała prof. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek – prorektor ds. informatyzacji i umiędzynarodowienia UG, zaś Uniwersytet Islandzki w Reykjaviku reprezentował dr Jón Atli Benediktsson. Obecni przy podpisaniu byli również prof. Piotr Stepnowski - prorektor ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego, a także Lilja Dögg Alfreðsdóttir - minister edukacji, nauki i kultury na Islandii.

Jesteśmy zaszczyceni móc gościć delegację Islandii, z którą już dzisiaj, w trybie roboczym, rozmawialiśmy o tym, jakie wyzwania stoją przed Islandią, głównie w zakresie wspierania Polonii islandzkiej – mówił prof. Piotr Stepnowski.

Rozmawialiśmy o włączaniu szeregu kursów czy wykładów w języku polskim na Uniwersytecie Islandzkim, ale również wzajemnej, typowej wymianie akademickiej, między kadrą obu uczelni. Na pewno podejmiemy współpracę w zakresie edukacji morskiej. Znajdujemy się dzisiaj na naszym flagowym statku badawczym Oceanograf. W rejsie po porcie mieliśmy zaszczyt również gościć prezydenta Islandii, który wyraził swoje głębokie zainteresowanie udziałem naszych oceanografów w kształceniu, w zakresie badań morza, kadry naukowej Islandii – dodał profesor.

Warto dodać, że to nie pierwsze porozumienie Uniwersytetu Gdańskiego z Islandią. Współpraca rozpoczęła się w 2018 roku, gdy została podpisana umowa dwustronna uczelni z Uniwersytetem w Akureyri oraz umowa pomiędzy Wydziałem Oceanografii i Geografii UG a School of Business in Science na Islandii. Równocześnie Północnoatlantycka Organizacja Producentów wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetem w Akureyri oraz School of Business in Science na Islandii podjęły się organizacji konkursu stypendialnego PISCES (Polish Icelandic Scholarship - Exchange Studies), który wspiera polskich studentów zamierzających studiować na Uniwersytecie w Akureyri, w ramach Programu Stypendialnego Erasmus Plus.

Statek naukowo-badawczy

Oceanograf, wyposażony w specjalistyczne urządzenia do interdyscyplinarnych badań środowiska Morza Bałtyckiego jest wykorzystywany do prowadzenia badań naukowych oraz kształcenia studentów. Na pokładzie znajdują się m.in. specjalistyczne laboratoria, multimedialna sala seminaryjna dla studentów oraz miejsce do obserwacji ssaków i ptaków morskich.

Statek ma 49,5 m długości i 14 m szerokości, pojemność brutto (BRT) 792 tony, pojemność netto (NRT) 237 ton, może osiągać prędkość 12 węzłów. Wysokość boczna statku wynosi 3,80 m. Może zabierać na pokład maksymalnie 20 osób.

Rejonem pływania jednostki jest Morze Bałtyckie, lecz nie wyklucza się rejsów w inne rejony. Zasięg przy prędkości ekonomicznej wynosi 2400 Mm, a autonomiczność żeglugi to 21 dni. Portem macierzystym jednostki jest Gdynia. Statek jest również przystosowany do połowów ryb. W tym celu na otwartym roboczym pokładzie rufowym zainstalowano urządzenia umożliwiające połów (wciągarki trałowe i sieciowe). Jest też magazyn ryb wyposażony w wytwornicę lodu. 

Na pokładzie znajduje się dziewięć kabin dwuosobowych, jedna jednoosobowa kabina dla kierownika naukowego rejsu, kabina kapitana, kambuz, mesa, pentra, pralnia z suszarnią oraz magazyn prowiantowy. Wszystkie kabiny mieszkalne wyposażone są w bloki sanitarne oraz monitory połączone z siecią komputerową.

AL, rel (Uniwersytet Gdański)

Fot.: Sławomir Lewandowski, Marcin Koszałka / PORTALMORSKI.PL

1 1 1 1

Newsletter