Inne

W niedzielę, 14 kwietnia, w wieku 69 lat zmarł prof. Jacek Namieśnik – rektor Politechniki Gdańskiej i wybitny naukowiec. Do piątku, 19 kwietnia w siedzibie Rady Miasta Gdańska (budynek Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie 1) można wpisywać się do księgi kondolencyjnej.

Profesor Jacek Namieśnik urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie. Był specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska. Autor lub współautor ponad 800 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac, które ukazały się w innych czasopismach. Prof. Namieśnik miał na swoim koncie 10 przyznanych patentów, w tym 1 europejski.

Był pomysłodawcą i organizatorem kierunków studiów: Environmental Protection and Management oraz Technologie Ochrony Środowiska. Współtworzył i współorganizował dwa kolejne kierunki – międzyuczelnianą Chemię Budowlaną oraz dwujęzyczne studia Zielone Technologie i Monitoring/Green Technologies and Monitoring. Kierował Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego (CEEAM).

Wymienione osiągnięcia zapewniły prof. Namieśnikowi niekwestionowaną pozycję w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym. Świadczą o tym liczne wyróżnienia, m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1998) i Krzyżem Oficerskim OOP (2005), w 2001 roku otrzymał także Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk ścisłych. W 2012 roku PTCh przyznało mu najważniejsze wyróżnienie, jakie może otrzymać polski chemik - medal Jędrzeja Śniadeckiego.

Wybitny dorobek naukowy prof. Jacka Namieśnika został również uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w roku 2017. Doceniono jego wkład w nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w zakresie analityki środowiskowej, żywności i medycznej.

Prywatnie mąż Krystyny, ojciec dwóch córek: Katarzyny i Justyny, dziadek dwojga wnucząt.

Księga kondolencyjna jest dostępna dla mieszkańców w godzinach funkcjonowania Rady Miasta.

rel (Politechnika Gdańska, Gdańsk.pl)

Fot.: Jerzy Pinkas/gdansk.pl

1 1 1 1

Newsletter