Inne

Wraz z wejściem w XXI wiek polski sektor rybacki musi zmierzyć się z wieloma problemami dotykającymi światowe zasoby ryb, m.in. takimi jak: zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, przełowienie oraz kurczące się zasoby wody słodkiej. Szczególnie wrażliwe na zmieniające się czynniki środowiskowe są wody śródlądowe oraz wody Morza Bałtyckiego, w których pogarszają się warunki życia i rozwoju wielu organizmów wodnych.

Drogą do rozwiązania tych problemów jest nie tylko rzetelna diagnoza źródeł i przyczyn tych negatywnych zmian, ale przede wszystkim otwarcie się sektora na śmiałe i innowacyjne idee w zarządzaniu rybactwem i akwakulturą. Warunkiem wdrożenia skutecznych metod ochrony zasobów ryb jest ścisła współpraca pomiędzy decydentami, rybakami i naukowcami. 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu rybołówstwa na ekosystemy, a jednocześnie zapewnienia dalszego rozwoju sektora konieczne jest wdrażanie, w oparciu o naukowe podstawy, metod zrównoważonych połowów i zarządzania łowiskami. 

Produkcja ryb w akwakulturze postrzegana jest jako możliwość rozwiązania problemów związanych z przełowieniem ryb w ekosystemach morskich. Produkcja ryb w sztucznych warunkach ma bardzo duży potencjał rozwojowy. 

Współczesna akwakultura znana jest również z wysokiej jakości produktów oraz z licznych walorów pozaprodukcyjnych, w tym poprawy bilansu wodnego w regionach, retencji wody, tworzenia siedlisk i zwiększenia bioróżnorodności. 

Uczestnictwo w międzynarodowych targach to nie tylko doskonała okazja do promowania  polskiej akwakultury i jej produktów,  ale również do kreowania Polski jako kraju produkującego zdrową żywność. 

W dniach od 18-27 stycznia w Berlinie podczas Międzynarodowych Targów Grune Woche 2019 Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych na specjalnie przygotowanym stoisku promowała spożycie ryb z polskich wód i hodowli. Codziennie prowadzono pokazy kulinarne. Liczne degustacje dań rybnych cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Prowadzono rozmowy i wręczano materiały promocyjne oraz przepisy kulinarne na dania z ryb.

W pierwszych dniach targów odbyła się międzynarodowa konferencja „Szanse i zagrożenia dla wzrostu spożycia polskich ryb”. Uczestnicy konferencji podkreślali wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny tej operacji. Wskazywano na rosnące znaczenie polskich produktów rybnych, szybki rozwój nowoczesnego przetwórstwa oraz innowacyjność  akwakultury. 

Takie konferencje naukowe to skuteczna forma wymiany myśli pomiędzy naukowcami i praktykami. Promocje na targach i konferencje przyczyniają się do powstawania innowacyjnych pomysłów i dalszego harmonijnego rozwoju gospodarczego Polski. 

1 1 1 1

Newsletter