Inne

W dniu 12 grudnia podczas Zgromadzenia Ogólnego organizacji ENTSOG zrzeszającej operatorów systemów przesyłowych gazu z państw Unii Europejskiej wybrano nowy Zarząd stowarzyszenia na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Tomasz Stępień - prezes zarządu Gaz-System, został nominowany na członka Zarządu ENTSOG wraz z 12 przedstawicielami europejskich operatorów systemów przesyłowych. Jest jednocześnie jednym z pięciu reprezentantów operatorów z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Morza Bałtyckiego.

Kontynuacja obecności przedstawicieli Gaz-System w Zarządzie ENTSOG podczas najbliższej trzyletniej kadencji jest szczególnie wartościowa, mając na uwadze rozpoczęty przez Komisję Europejską proces przeglądu regulacji UE w zakresie gazu ziemnego, który ma zostać zakończony opracowaniem do 2020 roku konkretnych propozycji legislacyjnych wzmacniających funkcjonowanie europejskiego rynku gazu.

Wybór reprezentanta Gaz-System do Zarządu stowarzyszenia jest również ważnym elementem wieloletniej współpracy i zaangażowania Spółki w ramach koalicji operatorów sieci przesyłowej z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Morza Bałtyckiego na forum ENTSOG. Współpraca ta pozwala na planowanie zaangażowania na forum ENTSOG, również poprzez długofalowy udział w organach zarządczych organizacji.

European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) to założona w 2009 roku organizacja, której celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju wewnętrznego rynku gazu ziemnego w UE. Gaz-System SA jest członkiem organizacji od samego początku jej istnienia.

rel (Gaz-System SA)

1 1 1 1

Newsletter