Inne

Autorką zwycięskiej pracy jest Marta Waczyńska. W zaproponowanej koncepcji duży nacisk został położony na wyeksponowanie za pomocą scenariusza oświetleniowego tzw. „ducha miejsca”, czyli skłonienie do refleksji nad tożsamością, historią oraz rozwojem Młodego Miasta w Gdańsku. 

Praca Marty Waczyńskiej podczas posiedzenia Sądu Konkursowego zyskała 116 pkt. Punktacja wszystkich prac uwzględniała głosowanie w sondzie przeprowadzonej na portalu Trojmiasto.pl. Drugie miejsce, a tym samym 106 pkt. zyskała praca Katarzyny Najmajer, trzecie miejsce i 80 pkt. otrzymał projekt Michała Batorskiego, czwarte miejsce i 78 pkt. zyskała praca Kai Pobereżny, Michała Podgórczyka oraz Grzegorza Skowrońskiego, Skylark Lighting. Piotr Tomaszkiewicz i Anna Czarzasta złożyli rezygnację, argumentując brakiem szans na realizację przy złożonym budżecie.

Konkurs na podświetlenie dźwigu stoczniowego został ogłoszony w połowie marca. Sąd konkursowy z 24 zgłoszonych koncepcji wybrał 5 prac do drugiego etapu. Następnie odbyły się spotkania z wybranymi autorami, którzy do 8 maja dostarczyli uzupełnione prace. 11 maja odbyło się spotkanie rozstrzygające. 

Skład Jury ostatniego etapu konkursu na podświetlenie dźwigu:

o Prezydenta Miasta Gdańska, Przedstawiciel Gminy Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz 

o Przedstawiciel Fundacji Gdańskiej – Paweł Buczyński 

o Przedstawiciel Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – Małgorzata Kolesińska

o Dwóch Przedstawicieli Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak, Marek Bumblis

o Przedstawiciel portalu Trojmiasto.pl – Maciej Korolczuk  

o Przedstawiciel SHIPYARD CITY GDAŃSK Sp. z o.o. i Młodego Miasta – Andrzej Kwiatkowski. 

rel (Fundacja Gdańska)

Fot.: Fundacja Gdańska

1 1 1 1

Newsletter