Inne

We wtorek 27 marca o godzinie 12:00 w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej odbędzie się wykład otwarty pt.: „Energy conversion in submarines – Diesel Engines”. Poprowadzi go przedstawiciel firmy Saab Kockums - Peter Karlström. 

Tematyka skupiać się będzie na przemianach energii podczas eksploatacji okrętów podwodnych ze szczególnym uwzględnieniem silników o zapłonie samoczynnym oraz systemów zabezpieczających ich pracę. Pierwsza części dotyczy generalnej charakterystyki różnych przemian energii na okrętach podwodnych w oparciu o okręty produkowane przez Saaba. Drugi wykład omawia tematykę silników o zapłonie samoczynnym i ich zastosowaniu na okrętach podwodnych. Ostatnia część przedstawia jednostki typu Saab A26 gdzie firma Saab wspólnie z innymi opracowała nowy kompaktowy zespół prądotwórczy wykorzystujący standardowe rozwiązania silników o zapłonie samoczynnym.

W ramach podsumowania uczestnicy wykładu uzyskają informacje na temat przemian energii w aspekcie okrętów podwodnych uwzględniające silniki o zapłonie samoczynnym oraz wszystkie niezbędne do ich pracy systemy. Wykład umożliwia również zrozumienie jak eksploatuje się układy napędowe okrętów podwodnych wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym. Zaprezentowane zostaną rzeczywiste rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem okrętu podwodnego typu A26.

Wykład jest częścią współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej oraz firmą Saab. W jej ramach zorganizowane zostaną również praktyki podchorążych oraz studentów cywilnych z kierunku mechanika i budowa maszyn w Saab Kockums w Karlskronie.

rel (Akademia Marynarki Wojennej)

1 1 1 1

Newsletter