Inne

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał stypendia 38 najlepszym studentom z Pomorza. Wyróżnieni kształcą się m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Morskiej w Gdyni, ale także na uniwersytetach w Toruniu czy w Olsztynie.

Wysokość stypendiów to 380 zł. Pieniądze będą wypłacane przez 9 miesięcy w roku akademickim 2017/2018. W sumie kwota nagród dla najlepszych studentów to blisko 130 tys. zł.

Najlepsi pomorscy studenci studiują nie tylko na Pomorzu. Kilka osób otrzymało stypendia za wysokie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe studiując na innych uczelniach m.in. w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy czy w Olsztynie. Najwięcej wyróżnionych studiuje na Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Pomorskiej w Słupsku.

O stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego ubiegało się 51 osób. Musiały uzyskać średnią ocen nie mniejszą niż 90 proc. średniej możliwej do zdobycia na danym kierunku. Kolejne kryterium to specjalne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Poza tym trzeba było kształcić się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia, a także być mieszkańcem województwa pomorskiego.

Komisja zdecydowała o przyznaniu 38 stypendiów, które będą wypłacane przez rok akademicki 2017/2018. Miesięczne kwota stypendium to 380 zł, czyli maksymalna możliwa do uzyskania.

Najlepsi studenci zostaną wyróżnieni podczas gali wręczenia stypendiów w styczniu 2018 roku. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów przyznawane są od 2002 roku.

rel (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego / Natalia Kłopotek-Główczewska)

1 1 1 1

Newsletter