Inne

Strategiczna współpraca Seaborn Seabras-1 + SABR + IOX zaowocuje połączeniem trzech krajów BRICS i Mauritiusu z USA.

Firmy Seaborn Networks ("Seaborn") i IOX Cable Ltd („IOX") ogłosiły dzisiaj podpisanie dwustronnej umowy dostawczej na instalację nowej generacji podmorskiej sieci światłowodowej łączącej USA i Indie przez RPA i Brazylię. Nowa sieć łącząca USA z trzema krajami tzw. BRICS i Mauritiusem zapewni najbezpieczniejsze i najbardziej niezawodne połączenie między tymi rynkami, eliminując niepotrzebne połączenia pośrednie w postronnych krajach konieczne przy wykorzystywaniu tradycyjnych sieci.

Seaborn jest deweloperem, właścicielem i operatorem: Seabras-1, najbardziej bezpośredniego połączenia podmorskiego między Nowym Jorkiem a Sao Paulo; ARBR, jedynego bezpośredniego połączenia planowanego między Brazylią a Argentyną (RFS Q4 2018) oraz SABR, nowego podmorskiego połączenia między Cape Town w RPA a Seabras-1 (RFS 2019).

Firma IOX jest deweloperem systemu okablowania IOX Cable System ("IOX System"), pierwszej sieci podmorskiej nowej generacji łączącej RPA, Mauritius i Indie (RFS 2019). Firma IOX rozpoczęła wytyczanie trasy przebiegu połączenia, a po zakończeniu jego budowy zapewni bezpośrednią łączność między RPA a Indiami przez Mauritius. Połączenia SABR firmy Seaborn i IOX System spotkają się w RPA.

Sieć Seabras-1 + SABR + IOX System dostępna będzie wyłącznie poprzez firmy Seaborn i IOX. Klienci mogą podpisywać umowy z Seaborn lub IOX i otrzymają wszystkie korzyści płynące ze współpracy.

"Z przyjemnością podejmujemy współpracę z IOX w zakresie realizacji tej wyjątkowej i bardzo bezpiecznej sieci - skomentował Larry Schwartz, przewodniczący i główny dyrektor wykonawczy firmy Seaborn. - Współpraca przyczyni się do zmian na globalnej scenie łącznościowej na południowej półkuli" - dodał dyrektor.

"Nowe relacje między Seaborn i IOX prowadzą do powstania zupełnie nowych, alternatywnych sieci międzynarodowych łączących rynki wschodzące z USA. Współpraca strategiczna jest krokiem naprzód w celu zapewnienia jak najlepszych sieci i usług naszym klientom i partnerom, ale także pozwala nam wnieść wkład w rozwój wschodzących rynków cyfrowych" - skomentował Arunachalam Kandasamy, założyciel i główny dyrektor wykonawczy w firmie IOX.

Seaborn Networks

Firma Seaborn jest wiodącym deweloperem, właścicielem i operatorem niezależnej podmorskiej sieci połączeń światłowodowych, w tym Seabras-1 między USA i Brazylią (realizacja we wrześniu 2017 r.), ARBR między Brazylią i Argentyną oraz SABR między Brazylią a RPA. Kadra zarządzająca firmy Seaborn ma doświadczenie w zakresie projektowania, realizacji, finansowania i operowania wieloma podmorskimi i naziemnymi sieciami.

IOX Cable Ltd

Firma IOX Cable Ltd zarejestrowana na Mauritiusie zajmuje się rozwojem i realizacją nowej generacji rozwiązań hybrydowych łączących otwarte, podmorskie infrastruktury światłowodowe, usługi infrastruktury w chmurze obliczeniowej oraz powiązane usługi zarządzane w celu zapewnienia superszybkich, opartych na wielu chmurach rozwiązań o dużej pojemności na potrzeby międzynarodowych operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, dostawców internetu, instytucji badawczych i międzynarodowych korporacji.

Źródło: Seaborn Networks

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter