Inne

Grupa DNV GL przeniosła 90 000 wydanych przez siebie certyfikatów do własnego systemu opartego na technologii blockchain, będącego pionierskim wykorzystaniem tej technologii w branży certyfikacji. Każdy certyfikat jest opatrzony cyfrowym znacznikiem i przechowywany w indywidualnym łańcuchu bloków. Rozwiązanie to blokuje fałszywe certyfikaty, umożliwiając organizacjom informowanie o posiadanej certyfikacji w przejrzysty i bezpieczny sposób.

- Budowanie zaufania stanowi istotę działalności DNV GL już od 150 lat, jednakże w dobie rewolucji cyfrowej mamy do czynienia z rosnącą potrzebą zachowania przejrzystości w otoczeniu biznesowym, które podlega ciągłym zmianom - mówi Luca Crisciotti, prezes DNV GL - Business Assurance.

W nieustannym dążeniu do poprawy bezpieczeństwa cyfrowego, DNV GL we współpracy z Deloitte EMEA Blockchain Lab stworzyła pierwsze, oparte na technologii blockchain rozwiązanie zaprojektowane na potrzeby branży certyfikacji.

- Jest to jedno z pierwszych wdrożeń technologii blockchain poza sektorem finansów i już teraz widać, że otwiera ona nieograniczone możliwości. Wkrótce pomysły, prototypowe rozwiązania i inwestycje pojawią się w każdej branży.

Jako jednostka certyfikująca, DNV GL zatwierdza procesy, wyroby, obiekty i łańcuchy dostaw według norm krajowych i międzynarodowych w najróżniejszych dziedzinach gospodarki. Po wydaniu certyfikatu, zawarte w nim dane są digitalizowane, a certyfikatowi nadawany jest cyfrowy kod identyfikacyjny. Wszystkie certyfikaty są opatrzone znacznikami i identyfikowalne, natomiast oryginalny dokument jest przechowywany w sieci komputerów, a nie - jak dotąd - w centralnym repozytorium. Mechanizmy funkcjonowania systemu jako całości umożliwiają wykrywanie ewentualnych oszustw, a skanując kod QR, każdy użytkownik może zweryfikować autentyczność certyfikatu.

- Umieszczenie naszych certyfikatów w systemie opartym na technologii blockchain to zaledwie pierwszy krok we wdrażaniu nowej koncepcji zapewniania bezpieczeństwa cyfrowego. Naszym celem jest wykorzystanie łańcucha bloków oraz innych, rewolucyjnych technologii w rozwijaniu nowych usług oraz dalszym tworzeniu wartości dla naszych klientów - mówi Renato Grottola, dyrektor ds. globalnej transformacji cyfrowej DNV GL - Business Assurance.

Business Assurance jest wiodącą jednostką certyfikującą. Pomagamy przedsiębiorstwom w zapewnieniu zgodności ich organizacji, wyrobów, personelu, obiektów i łańcuchów dostaw z wymaganiami, oferując usługi certyfikacji, weryfikacji, oceny oraz szkolenia. W procesie partnerskiej współpracy z klientami, budujemy stabilny biznes i zaufanie interesariuszy. Specjaliści Grupy DNV GL służą pomocą klientom z różnych sektorów gospodarki w ponad 100 krajach.

O Deloitte Blockchain Lab EMEA Blockchain Hub jest jednostką Deloitte koordynowaną z Dublina i działającą w ramach The Grid - szerszego przedsięwzięcia w obszarze sektora FinTech. EMEA Blockchan Hub ściśle współpracuje z pozostałymi centrami kompetencji w zakresie cyfryzacji, analityki i zarządzania informacją, tworząc przełomowe, nowatorskie w swym podejściu rozwiązania. W skład szybko rosnącego, 50-osobowego zespołu wchodzą programiści, projektanci, wybitni specjaliści i pasjonaci, którzy wspólnie z innymi międzynarodowymi organizacjami pracują w różnych krajach świata nad rozwiązaniami opartymi na technologii blockchain.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter