Inne

W Instytucie Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Akademii Marynarki Wojennej została uroczyście otwarta pracownia "Systemy alarmowe". Realizacja przedsięwzięcia odbyła się pod patronatem firmy SATEL w ramach projektu EduSATEL, który jest innowacyjnym programem nauczania, uwzględniającym najnowsze osiągnięcia z dziedziny elektroniki. 

W ramach zajęć laboratoryjnych, studenci będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności związanych z projektowaniem, konfiguracją i obsługą nowoczesnych systemów alarmowych.

Uroczystość, która odbyła się na początku października, poprowadził dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego - kmdr dr hab. inż. Waldemar Mironiuk prof. AMW, w towarzystwie prorektora ds. kształcenia - kmdr. dr. hab. Dariusza Bugajskiego - profesora AMW, koordynatora projektu EduSatel - Macieja Domagalskiego oraz zaproszonych gości.

rel (Akademia Marynarki Wojennej)

1 1 1 1

Newsletter