Inne

Podczas zbliżających się XIX Międzynarodowych Targów Morskich i Konferencji BALTEXPO 2017 w dn. 11-13 września 2017 z pewnością nie zabraknie prezentacji nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań – zarówno tych już wdrożonych do produkcji i sprzedaży, jak i znajdujących się w różnych stadiach prac badawczo-rozwojowych.

Poza produktami globalnych i regionalnych liderów w zakresie produkcji stoczniowej, remontów, modernizacji i produkcji wyposażenia okrętowego, dzięki specjalnej Strefie Innowacji możliwe stanie się także zaprezentowanie innowacyjnych projektów i rozwiązań realizowanych przez uczelnie wyższe oraz start-up’y, które dopiero oczekują na możliwość ich komercjalizacji.

Stwarza to doskonałą okazję zarówno dla podmiotów inwestujących w rozwój nowoczesnych technologii, jak również dla naukowców i innowatorów poszukujących partnerów biznesowych w celu komercjalizacji opracowanych przez siebie rozwiązań.

Cecha charakterystyczną Strefy Innowacji jest przede wszystkim możliwość piktograficznego zaprezentowania najbardziej futurystycznych rozwiązań i zachęcenia w ten sposób zwiedzających do szczegółowego zapoznania się z prezentowanymi technologiami podczas rozmów na stoiskach targowych rozmieszczonych w różnych częściach wystawy.

Strefa Innowacji jest jedną z kilku specjalnych stref w ramach BALTEXPO, poświęconych np. portom i ich infrastrukturze, inwestorom oraz rynkowi pracy i edukacji kadr dla przemysłów morskich. Korespondują one z głównymi sektorami targów, skupiającymi przede wszystkim wystawców z obszaru przemysłu okrętowego i offshore oraz logistyki opartej o wykorzystanie portów morskich.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.baltexpo.ztw.pl

rel (ZTW)

1 1 1 1

Newsletter