Inne
Strategia rozwoju gospodarki morskiej dla naszego regionu - zaktualizowana. Teraz ma być łatwiej zdobywać fundusze na inwestycje, służące gospodarce morskiej. A to priorytet w rozwoju województwa Zachodniopomorskiego.

Zaktualizowany program dotyczy: transportu i portów morskich, przemysłu stoczniowego, rybołówstwa, szkolnictwa morskiego czy żeglugi śródlądowej - ten ostatni sektor dopiero od niedawna jest traktowany jako część gospodarki morskiej.

W strategii główny nacisk położono na poprawę infrastruktury transportowej, ale i nie tylko. W wyniku upadku szczecińskiej stoczni - dla rozwoju województwa, bardzo ważne stały się małe i średnie przedsiębiorstwa branży okrętowej - one wciąż działają i mają mieć pierwszeństwo w dostępie do środków unijnych, np. z programu innowacyjna gospodarka.

Nowa strategia rozwoju sięga roku 2015. Aktualizacja była koniecznością w związku ze zmianami prawa unijnego, czy przemianami społeczno- gospodarczymi jak właśnie upadek stoczni.


Źródło: TVP Szczecin
1 1 1 1

Newsletter