Bezpieczeństwo, Granice

Mijający weekend, 12-13 września, upłynął na intensywnym szkoleniu sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz 7. Brygady Obrony Wybrzeża na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Przetrenowana została między innymi operacja załadunku i wyładunku techniki wojskowej z nieprzygotowanego brzegu na pokłady okrętów.

Podczas treningu na ładownię okrętu transportowo-minowego ORP Toruń i kutra transportowego "851" wprowadzane były bojowe wozy piechoty BWP-1 oraz gąsienicowe transportery pływające PTS-M. Miało to na celu zapoznanie operatorów pojazdów ze specyfiką okrętów oraz sposobem sygnalizacji i manewrowania podczas procesu załadunku i wyładunku z nieprzygotowanego brzegu.

Marynarze z 8. FOW często biorą udział w tego typu ćwiczeniach. W trakcie załadunku techniki wojskowej na okręty bezpośrednio z plaży doskonalona jest metodyka wprowadzania pojazdów na ich pokład oraz procedury związane z bezpieczeństwem operacji transportowych. O ile dla marynarzy jest to rutynowe zadanie, o tyle dla żołnierzy Wojsk Lądowych jest to operacja wymagająca dużej koncentracji i doświadczenia. W trakcie współpracy 8. FOW z 7. BOW przeprowadzono wielogodzinne treningi aby w praktyce przeszkolić wszystkich kierowców pojazdów, co pozwoli w przyszłości sprawniej realizować załadunek i wyładunek z nieprzygotowanego brzegu.

Tego typu treningi stanowią niezbędny element szkolenia i umożliwiają dowódcom wszystkich szczebli ocenę wyszkolenia swoich podwładnych, a przy tym poszczególne obsady doskonalą umiejętności nabyte w trakcie zajęć teoretycznych. Jest to również doskonała okazja do szerszej współpracy pomiędzy siłami wchodzącymi w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz 12 Dywizji Zmechanizowanej przed realizacją przyszłych zadań.

rel (8. Flotylla Obrony Wybrzeża)

+1 Ładnie się bawicie
Usuwanie komentarzy punktujących Waszą nieudolność - pięknie, pięknie, coraz lepiej.

Dobrze chociaż, że poprawiliście początek tekstu i zmieniliście tekst "12-13 czerwca" na "12-13 września".

Ale styl, w jakim poprawiliście swój błąd, a właściwie brak tego stylu na pewno nie jest powodem do zadowolenia, pisząc nader oględnie.
A wystarczyło pod poprzednim komentarzem dopisać uwagę, że skorygowaliście daty i ewentualnie podziękować za zwrócenie uwagi. Takie zachowanie wzbudziłoby szacunek i przyniosło uznanie.

A tak, to ;->
17 wrzesień 2020 : 09:42 Granatowy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1