Bezpieczeństwo, Granice

Naruszenia przepisów ustawy o bezpieczeństwie morskim stwierdzili funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej 12 października podczas kontroli dwóch kutrów rybackich. Uchybienia polegały na braku ważnych świadectw potwierdzających przeszkolenia członków załóg.

Podczas patrolowania polskich obszarów morskich załoga jednostki pływającej SG-111 Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w rejonie wejścia do portu w Łebie skontrolowała miejscowy kuter rybacki. W związku z brakiem dokumentów szyprowi nakazano wejść do portu, gdzie brakujące dokumenty zostały dowiezione. Funkcjonariusze stwierdzili, że 38-letni szyper nie ma ważnych świadectw potwierdzających przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych i przeciwpożarowych, a załogant praktykant w ogóle nie posiadał takich przeszkoleń. Kierownikowi kutra zakazano prowadzenia dalszej żeglugi oraz poinformowano, że w związku z uchybieniami komendant dywizjonu wystąpi do dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego.

17 mil morskich na północny zachód od Darłowa funkcjonariusze z SG-312 Pomorskiego Dywizjonu SG w skontrolowanym kutrze z kołobrzeskiego portu stwierdzili, że jeden z członków załogi również nie posiadał aktualnego przeszkolenia STCW. Jego dokumenty utraciły ważność 1,5 roku temu. Komendant dywizjonu wystąpi do administracji morskiej w Słupsku z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego.

rel (MOSG)

+3 Wiadomosc dnia
SG ma bardzo ciekawa prace. A Portal niesamowicie ciekawy temat do opisania. Gratuluje.
17 październik 2018 : 20:49 R. Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter